ข่าวประกวดราคา
รายการ 61 - 80 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 12 มี.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุ 6 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียสวนป่า งานพัสดุ กองคลัง 15 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกันดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) พัสดุ กองคลัง 7 ก.พ. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 2 ม.ค. 62
จ้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 12 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 12 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัสดุ กองคลัง 6 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 งานพัสดุ กองคลัง 22 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครืองเสียงห้องประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ กองคลัง 15 พ.ย. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 จำนวน 38 รายการ พัสดุ กองคลัง 12 ต.ค. 61
เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8 , 9 ,10 และ 11 สหกรณ์บริการ 11 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมระบบแสงสว่างหลังสำนักงานหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 24 ส.ค. 61
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง กองคลัง 11 ก.ค. 61
ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรบุคลากร กองคลัง 9 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวถนนหน้าโรงช้าง กองคลัง 6 ก.ค. 61
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one (AIO) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ เครื่อง กองคลัง 18 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design