ข่าวประกวดราคา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูลำรางระบายน้ำหอพักนักศึกษา พัสดุ กองคลัง 30 ม.ค. 63
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถังน้ำสำรอง พัสดุ กองคลัง 24 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 12 ธ.ค. 62 20 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าถนนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองคลัง 3 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ 18 พ.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 2 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะกรณีเช่าเหมาพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 30 ส.ค. 62
ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่่จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 19 ส.ค. 62
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานพัสดุ กองคลัง 26 ส.ค. 62
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ให้เช่าพื้นที่บริการด้านการกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 11 ก.ค. 62 10 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในโถงทางเดินอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 11 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 19 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา ม.อ.และเข็มวิทยฐานะประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 24 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 8 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 28 มี.ค. 62 10 เม.ย. 62
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 62
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design