ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 130 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 60 9 ต.ค. 60
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 2 ต.ค. 60
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 22 ส.ค. 60 5 ก.ย. 60
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 ส.ค. 60 29 ส.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี กองคลัง 1 ก.ย. 60 4 ก.ย. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 - 4 กองคลัง 22 ส.ค. 60 5 ก.ย. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 กองคลัง 1 ก.ย. 60 4 ก.ย. 60
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 30 ก.ย. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 68 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 15 ส.ค. 60 29 ส.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ กองทะเบียนและประมวลผล 24 ส.ค. 60
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานพัสดุ กองคลัง 24 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 21 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 มิ.ย. 60 6 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิม)อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 30 มิ.ย. 60 12 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 กองคลัง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 13 มิ.ย. 60 16 มิ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ กองคลัง 13 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอ. 14 ระยะที่ 2 กองคลัง 5 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 60 7 มิ.ย. 60
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design