ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 18 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลห้องประชุมขนาดเล็ก สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 9 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 9 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของที่ระลึกทองคำแท่งตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาและบ่อมาตรศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 8 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธี e-bidding มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 มิ.ย. 63
เชิญชวนร่วมยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน และวางท่อส่งน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63
ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63
ประกวดราคาประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าภายในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 63
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 63 5 มี.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 28 ก.พ. 63
ม.สงขลานครินทร์ จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 ก.พ. 63 6 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และ ตรา ม.อ. ติดปกปริญญาบัตร กองคลัง 19 ก.พ. 63
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ 21 ก.พ. 63
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design