ข่าวประกวดราคา
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนํ้าหลัง SPILLWAY อ่างเก็บนํ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21 ต.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุ กองคลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและมิเตอร์ ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ กองคลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสํานักงานหอพักนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา และ งานก่อสร้างรางระบายน้ำหลัง SPILLWAY อ่างเก็บน้ำ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีเข้าปั๊มน้ำชั้นใต้ดินเข้าอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกทองคำแท่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงตํ่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกันซึมนํ้าจากดาดฟ้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า คณะวิทยาการจัดการ 22 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะระบบรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 ส.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด 431 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกวดราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 18 ส.ค. 63 24 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design