ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีเข้าปั๊มน้ำชั้นใต้ดินเข้าอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกทองคำแท่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงตํ่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกันซึมนํ้าจากดาดฟ้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ส.ค. 63
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า คณะวิทยาการจัดการ 22 ส.ค. 63 25 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะระบบรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 ส.ค. 63
ประกาศขายทอดตลาด 431 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกวดราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 18 ส.ค. 63 24 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 18 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลห้องประชุมขนาดเล็ก สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 9 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 9 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของที่ระลึกทองคำแท่งตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาและบ่อมาตรศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 8 ก.ค. 63
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design