ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63
ประกวดราคาประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าภายในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มี.ค. 63
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 63 5 มี.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 28 ก.พ. 63
ม.สงขลานครินทร์ จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 ก.พ. 63 6 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และ ตรา ม.อ. ติดปกปริญญาบัตร กองคลัง 19 ก.พ. 63
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ 21 ก.พ. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูลำรางระบายน้ำหอพักนักศึกษา พัสดุ กองคลัง 30 ม.ค. 63
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถังน้ำสำรอง พัสดุ กองคลัง 24 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 12 ธ.ค. 62 20 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าถนนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองคลัง 3 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ 18 พ.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 2 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะกรณีเช่าเหมาพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 30 ส.ค. 62
ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่่จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 19 ส.ค. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design