ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้จัดการงานบริการวิชาการ 1 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 62 31 ก.ค. 62
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ให้เช่าพื้นที่บริการด้านการกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 11 ก.ค. 62 10 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในโถงทางเดินอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 11 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 19 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา ม.อ.และเข็มวิทยฐานะประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 24 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 8 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 28 มี.ค. 62 10 เม.ย. 62
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 62
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 12 มี.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุ 6 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียสวนป่า งานพัสดุ กองคลัง 15 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกันดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) พัสดุ กองคลัง 7 ก.พ. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 2 ม.ค. 62
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 12 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัสดุ กองคลัง 6 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 งานพัสดุ กองคลัง 22 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครืองเสียงห้องประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ กองคลัง 15 พ.ย. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 จำนวน 38 รายการ พัสดุ กองคลัง 12 ต.ค. 61
เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8 , 9 ,10 และ 11 สหกรณ์บริการ 11 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 61
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design