ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 62
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 62 31 ธ.ค. 62
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 2 ก.ย. 62 9 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะกรณีเช่าเหมาพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 30 ส.ค. 62
ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่่จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 กองคลัง 19 ส.ค. 62
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานพัสดุ กองคลัง 26 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้จัดการงานบริการวิชาการ 1 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 62 31 ก.ค. 62
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ให้เช่าพื้นที่บริการด้านการกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 11 ก.ค. 62 10 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในโถงทางเดินอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 11 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 19 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา ม.อ.และเข็มวิทยฐานะประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 24 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 8 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 28 มี.ค. 62 10 เม.ย. 62
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 62
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 12 มี.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุ 6 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียสวนป่า งานพัสดุ กองคลัง 15 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกันดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) พัสดุ กองคลัง 7 ก.พ. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง 2 ม.ค. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design