คลิกอ่านต่อ
อธิการบดีเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา

รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และศิษย์เก่าเข้าพบคุณเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท.

ท่านอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และศิษย์เก่า ประกอบด้วย คุณประพันธ์ บุณยเกียรติ คุณสุฉันทนา กาญจนจงกล กรรมการศิษย์เก่าฝ่ายส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ เข้าพบคุณเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ม.อ.จับมือ อบจ.สงขลา ปรับภาพลักษณ์สินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ขอบพระคุณ ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล กับ 36 ปี เพื่อ ม.อ.

หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ได้มีการจัดงานเพื่อขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า และ บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า และ บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ...(อ่านต่อ)

Website powered by KySys Web design