ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 21 Mar 2019 21:40:45 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับวิทยากร นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทย ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญจาก SEAFDEC และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติก มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8961 Mon, 18 Mar 2019 11:29:31 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ปขมท. “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปขมท.) จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 หัวข้อ “ Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ กระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ การประชุมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ และมุมมองที่กว้าง สามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก ยกระดับศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “บุคลาก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8927 Thu, 14 Feb 2019 10:03:55 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ปขมท. “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปขมท.) จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 หัวข้อ “ Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ กระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ การประชุมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ และมุมมองที่กว้าง สามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก ยกระดับศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “บุคลาก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8927 Thu, 14 Feb 2019 10:03:55 +0700 เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยากร ท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน **ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย*** อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8911 Fri, 01 Feb 2019 11:38:19 +0700 เปิดรับสมัครโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 3 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 9 - 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 20 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท จำนวน 10 ที่นั่ง หมดเขตรับสมัคร 18 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8890 Thu, 17 Jan 2019 11:22:42 +0700 เปิดรับสมัครอบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing ครั้งที่ 1 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 26 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท จำนวน 14 ที่นั่ง หมดเขตรับสมัคร 18 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8886 Thu, 17 Jan 2019 10:53:37 +0700 หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้ ติดต่อสอบถาม 074-286655 หรือ 074-289505 E-mail: laoc.psu@gmail.com หรือ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8885 Thu, 17 Jan 2019 10:39:43 +0700 รับสมัครร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต) คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” [คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562] 1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 4) ค่าอบรม 80,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 2 งวด 5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8882 Wed, 09 Jan 2019 09:39:00 +0700 สถาบันฮาลาลจัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา **เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2562 ( ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิลงทะเบียนคัดเลือกเพื่อออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันฮาลาล ม.อ. ) และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 24 มกราคม 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์) http://www.halinst.psu.ac.th/th/news-th/public... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8875 Tue, 08 Jan 2019 12:29:01 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรนวดนำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ รุ่นที่ 2 สถาบันฮาลาลขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนวดนำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ รุ่นที่ 2 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล ม.อ.ปัตตานี รายละเอียดกำหนดการ     :::  แบบตอบรับร่วมโครงการ หากท่านใดสนใจโครงการดังกล่าวฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัสนี หวังพิทยา ติดต่อภายใน 1963 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8871 Tue, 08 Jan 2019 11:39:17 +0700 เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University” วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจุพา ชั้น 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านไอที คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต (คณะ/หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน) อ่านรายละเอียด/สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ || https://smartuniversity.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8865 Tue, 18 Dec 2018 16:02:20 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ OMR คณะเภสัชศาสตร์ เชิญผู้สนใจร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Optical Mark Recognition กับงานด้านการตรวจคำตอบและทำแบบสอบถาม" วันศุกร์ ที่ 21 ธ.ค. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทน์ผา ตันธนา , หรือ tchanpa@pharmacy.psu.ac.th โทรภายใน 8861 และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงค์ http://goo.gl/aqTgA6 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8864 Tue, 18 Dec 2018 15:48:41 +0700 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยวิทยากร อาจารย์สมบุญ เอกวิริยะกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00–16.30 น. ณ ห้อง BSc. 4 อาคารวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สมัครได้ทาง http://bit.ly/2Q5loWM หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-288313, 074-288327 E-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8844 Thu, 06 Dec 2018 10:33:29 +0700 ร่วม สัมมนาเส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ร่วม สัมมนา "เส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่(Folding Cartons & Flexible Packaging)" ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8842 Fri, 30 Nov 2018 16:59:22 +0700 ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้ป่วยวิกฤต คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต (Certificate in Critical Care) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 1. ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care 2. ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต) ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Critical Care) กำหนดการเปิดอบรม เพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น กา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8834 Wed, 28 Nov 2018 14:50:58 +0700