ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 17 Jul 2019 10:08:57 +0700 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง GC/MS ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง GC/MS วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2562) รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำหรับผู้อบรมมีใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม เป็นการรับรองผลการฝึกอบรม อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9111 Mon, 08 Jul 2019 15:14:26 +0700 อบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing ครั้งที่ 2" โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท หมดเขตรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/doc/project/G620133.pdf หรือโครงการอบรมอื่นๆ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9061 Fri, 07 Jun 2019 16:09:36 +0700 อบรม "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 4" โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 2 - 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 - 19.30 น. วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (รวม 20 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท หมดเขตรับสมัคร 17 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/doc/project/G620132.pdf หรือโครงการอบรมอื่นๆ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9060 Fri, 07 Jun 2019 16:03:16 +0700 อบรมหลักสูตร “หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015” ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems) ระดับผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015” ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems) ระดับผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลาของหลักสูตร 40 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 35,000 บาท โดยวิทยากรผู้ได้รับการรับรองจากสถาบัน CQI/IRCA ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการสอบวัดความรู้และหากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้ร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9057 Fri, 07 Jun 2019 15:49:15 +0700 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่อง HPLC Agilent model 1100/1200 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่อง HPLC Agilent model 1100/1200 จัดขึ้นวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 (หมดเขตรับสมัคร 13 มิถุนายน 2562) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9046 Wed, 29 May 2019 15:24:29 +0700 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR” ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมฟลักสูตร “วิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9045 Wed, 29 May 2019 15:19:30 +0700 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง Gas Chromatograph (GC) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้เครื่อง Gas Chromatograph (GC) จัดขึ้นในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 (หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9044 Wed, 29 May 2019 15:12:14 +0700 อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ขอเชิญอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/DXhjo5dkYQj2zdfw7 หรือ สแกน QR Code อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9029_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9029 Tue, 14 May 2019 14:06:34 +0700 เชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน (BTS อารีย์) สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ของที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด) พบกับ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้านการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรมที่ร่วมจัดแสดงในงาน กว่า 50 ผลงานพร้อมให้คุณนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ การเสวนา และนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการแพทย์, IOT & ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9028 Tue, 14 May 2019 13:57:22 +0700 อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9023 Mon, 13 May 2019 14:12:35 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย" งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย" ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ วิทยากรโดย: ดร.ณภัควรรต บัวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังได้ที่งานบัณฑิตศึกษา โทร.6718 หรือตอบกลับทาง e-mail: wasana.w@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9009 Thu, 25 Apr 2019 14:24:50 +0700 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การนำข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ"ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7428 6904-7 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8991 Fri, 05 Apr 2019 15:56:55 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7428 6904-7 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8989 Fri, 05 Apr 2019 15:25:03 +0700 เชิญร่วม "โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก." ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม "โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก." จัดอบรม 2 หลักสูตร (สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น) 1. หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปมะพร้าวและนมวัว (วุ้นมะพร้าวและโยเกิร์ต)" - สัมภาษณ์คัดเลือก : 18 เม.ย. 2562 - อบรม : 3-5 พ.ค. 2562 2. หลักสูตร "การทำธุรกิจแปรรูปอาหาร (ปลากรอบปรุงรสและน้ำพริกผัด) - สัมภาษณ์คัดเลือก : 19 เม.ย. 2562 - อบรม : 10-12 พ.ค. 2562 อบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8983 Wed, 03 Apr 2019 15:09:57 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับวิทยากร นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทย ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญจาก SEAFDEC และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติก มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8961 Mon, 18 Mar 2019 11:29:31 +0700