ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 19 Nov 2018 18:53:59 +0700 โครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%” สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%” ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ ห้อง ภ. 5201 (ชั้น 2) อาคารศึกษาวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุยซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ ในการนี้ สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอเรียนเชิญท่านและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (ขออภัยไม่รับลงทะเบียนทางโทรศัพท์) โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ E-mail : psu-faculty-senat... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8797 Tue, 06 Nov 2018 14:21:59 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ขั้นเทพ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2 Smart Proposal Writing Workshop Season 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ค่าสมัครท่านละ 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 สมัครออนไลน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8796 Tue, 06 Nov 2018 14:17:04 +0700 โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร โครงการอบรม สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 3 - 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 20 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท จำนวน 10 ที่นั่ง หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8786 Fri, 26 Oct 2018 14:23:20 +0700 โครงการอบรม"การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร โครงการอบรม การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 3 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท จำนวน 15 ที่นั่ง หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://iw.libarts.psu.ac.th/training ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-289505 หรือ 074-286655 E-mail: laoc.psu@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8785 Fri, 26 Oct 2018 14:10:59 +0700 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ” ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ” "Water activities: principle, determination and applications in food and pharmaceutical products and balance and balance calibration" จัดโดย : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ SPC CALIBRATION CENTER CO., LTD. ณ ห้องบรรยาย ภ.1107 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ (อาคาร 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.10 น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || https://... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8775 Fri, 12 Oct 2018 15:04:17 +0700 ทุกภาคส่วนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำอู่ตะเภา คาดฝนปีนี้มาเร็วและสิ้นสุดเร็ว ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9 เพื่อระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ โดยมีหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนชาวหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวน 200 คน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวว่า การเตรียมรับมือจนถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุ่ตะเภา ของทุกภาค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8768 Mon, 08 Oct 2018 11:11:06 +0700 รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) โดยมีเครื่องดนตรีไทยให้เลือก ดังนี้ ขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่มีพื้นฐาน เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 – 18.00 น.เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มมีพื้นฐาน เรียนทุกวันอังคาร เวลา 17.00 – 18.00 น.เริ่มเรียนวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 แบบฟอร์มสมัครเรียน || n8761_PSUTHDOC1.pdf รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2561 (รับสมัครจำนว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8761 Wed, 03 Oct 2018 11:13:13 +0700 เปิดหลักสูตรอบรม :ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (MIT-PSU UPGRADE) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Management of Information Technology (MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม MIT-PSU UPGRADE เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์ต่อทั้งบุคลากร องค์กรและประเทศชาติ โดยรายละเอียดของโครงการอบรมมีดังนี้ หลักสูตร : ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (MIT-PSU UPGRADE) วันที่ : 26 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2561 สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย S 203 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8760 Wed, 03 Oct 2018 10:46:05 +0700 การประชุมวิชาการ “Disruptive Medical Education in the new Era” การประชุมวิชาการ Thai-Charité Medical Education Conference 2018 “Disruptive Medical Education in the new Era” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท หาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ สอบถามเพิ่มเติม งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel : 0-7445-1541 Fax : 0-7442-9893 email : ausadaporn.k@psu.ac.th https://meded.psu.ac.th/tcmec/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8758 Wed, 03 Oct 2018 10:19:50 +0700 เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9” ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9” เพื่อระดมหารือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักชลประทานที่ 16 สงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า แนวคิดหลัก ๆ ในการนำมาเป็นหัวข้อเสวนาจะเป็นในเร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8756 Wed, 03 Oct 2018 10:10:55 +0700 เชิญคณาจารย์เข้าฟังชี้แจ้ง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการชี้แจงให้กับคณาจารย์ในหัวข้อเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนาลินี โครธานนท์ ห้อง ภ. 5201 (ชั้น 2) อาคารศึกษาวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุยซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ รายละเอียดโครงการ || n8747_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8747 Tue, 18 Sep 2018 09:11:08 +0700 ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร จัดการบรรยาย เรื่อง Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสนุทร ชั้น 7 วิทยากรจากสำนักพิมพ์ บรรยายภาษาอังกฤษ* สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ || prapai.c@psu.ac.th /Sathitaphorn.c@psu.ac.th โทร. 0 7428 2352, 0 7428 2354 ลงทะเบียนได้ที่ || https://goo.gl/m8qswx อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8741 Wed, 05 Sep 2018 14:27:55 +0700 ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้จัดการบรรยายฟรี เรื่อง Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 11.45 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสนุทร ชั้น 7 *บรรยายภาษาอังกฤษ* สอบถามเพิ่มเติม: Sathitaphorn.c@psu.ac.th โทร: 0 7428 2354 ลงทะเบียนได้ที่ || https://goo.gl/p22N8g อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8740 Wed, 05 Sep 2018 14:18:15 +0700 ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ " บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0 " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0” ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับบัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล 5 วิทยาเขต ดังนี้ 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 210 และ 215 สำนักงานอธิการบดี 2. วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 3. ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8724 Tue, 28 Aug 2018 13:39:07 +0700 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ " สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จัดอบรมหัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ " หากอาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (LRC1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 กันยายน 2561 ***รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน*** ลงทะเบียน : https://goo.gl/EMtBMN ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ratana.ya@psu.ac.th หรือโทร. 0 7428 2390 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8713 Fri, 17 Aug 2018 14:29:32 +0700