ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 29 Feb 2020 01:59:51 +0700 รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อ่านรายละเอียด : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/Acc-Lacturer-7-2-63.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/register-form-5-2-63.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9446 Thu, 27 Feb 2020 14:22:37 +0700 รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563 อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/lecturer2-phd-5-2-63.pdf ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/register-form-5-2-63.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9445 Thu, 27 Feb 2020 13:49:10 +0700 รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ดิจิทัลมีเดีย ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://resume.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9430 Thu, 20 Feb 2020 14:41:25 +0700 รับสมัครผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง 15,000 – 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารบริหาร สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 7428 7812-3 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/BBA-12-2-63.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9429 Thu, 20 Feb 2020 14:30:42 +0700 รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท รายละเอียดเพิ่ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-288027 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9412 Tue, 04 Feb 2020 14:35:36 +0700 เปิดรับสมัครช่างเทคนิค อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ช่างเทคนิค (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร : 28 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://psusp.or.th/2020/01/hr63-14/ สอบถามเพิ่มเติม : 0-7485-9509 (ในวันและเวลาราชการ) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9403 Tue, 04 Feb 2020 09:35:22 +0700 รับสมัคร “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ (นักพัฒนาธุรกิจ)” อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ (นักพัฒนาธุรกิจ)" จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ 17 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7485-9509 สายภายใน 02-1221 ในวันและเวลาราชการ หรือ อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://psusp.or.th/2019/12/hr63-08... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9336 Thu, 19 Dec 2019 12:47:05 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : 6 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 9 ม.ค. 2563 สอบข้อเขียน : 14 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 ม.ค. 2563 สอบสัมภาษณ์ : 24 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 30 ม.ค. 2563 อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://psusp.or.th/2019/12/hr63-05/ สอบถามเพิ่มเติม : 0-7485-9509 (ภายใน 02-1221) (ในวันและเวลาราชการ) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9327 Fri, 13 Dec 2019 16:26:26 +0700 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานที่ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้ 1. Programmer ประจำสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ 2. พนักงานขาย (Business Trainee) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ที่ http://career.inet.co.th/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9304 Wed, 27 Nov 2019 09:30:09 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7485-9509 หรือ https://psusp.or.th/2019/11/hr63-02/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9303 Wed, 27 Nov 2019 09:05:42 +0700 รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ์ และงานบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ยื่นสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/429-jobs-pr-and-graduate อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9296 Tue, 19 Nov 2019 15:47:20 +0700 รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 31,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ https://agro.psu.ac.th/agro5/images/docnews/2019111401.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9294 Tue, 19 Nov 2019 14:58:48 +0700 รับสมัครอาจารย์ ป.เอก สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 31,500 บาท รวมทั้งที่พักอาศัย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/431-recruitment-history-lecturer อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9293 Tue, 19 Nov 2019 14:51:02 +0700 รับสมัครบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา จำนวน 5 อัตรา ประจำศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อัตรา วิทยาเขตตรัง 1 อัตรา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา วิทยาเขตภูเก็ต 1 อัตรา และ วิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานในชุมชน ระยะเวลา 10 เดือน ( ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563) อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9280 Tue, 12 Nov 2019 15:02:36 +0700 รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด และ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7485-9509 (หมายเลขภายใน 02-1221), 08-2734-9348 (ในวันและเวลาราชการ) หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.psusp.or.th/2019/11/hr63-001/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9273 Fri, 08 Nov 2019 14:41:58 +0700