ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 Sep 2020 20:09:21 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าสาขาสัตววิทยา หรือชีววิทยาที่เน้นสัตววิทยา วิทยาศาสตร์การประมง วาริชศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครออนไลน์ได้ที่ https://resume.psu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 8027,0 7428 8014 หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม 2563 ประกาศ   อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9763 Mon, 31 Aug 2020 20:31:36 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา- เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร - เปิดรับสมัคร : 19 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 กันยายน 2563- สอบสัมภาษณ์ : 18 กันยายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://psusp.or.th/2020/08/hr63-32/สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509 (หมายเลขภายในม.อ. 02-1221) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9744 Fri, 21 Aug 2020 00:40:06 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาสัตววิทยาหรือชีววิทยาที่เน้นสัตววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัครวันที่  13  สิงหาคม  2563  ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ http://resume.psu.ac.th  สอบถามข้อมูลได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 8027 , 0 7428 8014 ดาวน์โหลดรายละเอียด อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9699 Sat, 25 Jul 2020 11:04:39 +0700 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จำนวน 2 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9683 Wed, 15 Jul 2020 18:51:30 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9675 Fri, 10 Jul 2020 13:46:12 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตราhttp://fs.libarts.psu.ac.th/nisachon/JOBNEW/Announcement012-31July20.pdfJapanese lecturer position No. 012http://fs.libarts.psu.ac.th/nisachon/JOBNEW/Announcement012-31July2020-Eng.pdf2. ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษามลายู) จำนวน 2 อัตราhttp://fs.libarts.psu.ac.th/nisachon/JOBNEW/Announcement0158-2809-310763.pdfMalay lecturer position No. 0158 / position No. 2809http://fs.libarts.psu.ac.th/nisachon/JOBNEW/PREng0158-2809-31July2020.pdf3. ตำแหน่งอาจารย์ (ภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9662 Tue, 30 Jun 2020 22:56:05 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ประกาศ Download หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร.0 7428 8027, 0 7428 8014 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9661 Tue, 30 Jun 2020 22:49:54 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9660 Tue, 30 Jun 2020 22:44:53 +0700 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/469-630106 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9658 Mon, 29 Jun 2020 22:46:24 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ : 20-21 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://psusp.or.th/2020/06/hr63-26/สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509 หมายเลขภาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9647 Mon, 22 Jun 2020 20:59:51 +0700 รับสมัครพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ::รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง 4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ::  รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. Download แบบฟอร์มใบสมัคร ::  pdf  word ช่องทางการยื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9645 Mon, 22 Jun 2020 15:50:01 +0700 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร/รับโอนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า รับสมัครอาจารย์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร/รับโอนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกทางการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามได้ที่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 0 7428 6805 ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form17.pdf ดูรายละเอียดประกาศ   อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9587 Thu, 14 May 2020 18:06:37 +0700 สถาบันสันติศึกษาขยายเวลารับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สถาบันสันติศึกษาขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ e-mail : chawanrat.b@psu.ac.th โทร. 0 7428 9465 ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร PDF อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9578 Fri, 08 May 2020 18:00:59 +0700 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครอาจารย์ จำนวน  1  อัตรา  วุฒิปริญญาเอก   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  5  พฤษภาคม  2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่  สถาบันสันติศึกษา ม.อ.  โทร. 0 7428 9465 รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9538 Thu, 16 Apr 2020 17:37:35 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน" อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : 7–24 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://psusp.or.th/2020/04/hr63-22/ สมัครได้ที่ : https://forms.gle/bZ7on1Fhb1g4FKVA9 สอบถามเพิ่มเติม : 0-7485-9509 (ในวันและเวลาราชการ) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9521 Sat, 11 Apr 2020 13:27:19 +0700