ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 14 Oct 2019 06:10:20 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Customer Support) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 8 – 25 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu081062.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9218 Tue, 08 Oct 2019 15:53:20 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา || PR3341.pdf พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งเลขที่ 3646 จำนวน 1 อัตรา || Pr3646.pdf พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษามลายู) ตำแหน่งเลขที่ 0158 และตำแหน่งเลขที่ 2809 จำนวน 1 อัตรา || n9212_Pr01582809-19092562.pdf พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (พลศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 3712 จำนวน 1 อัตรา || Pr3712.pdf ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9212 Mon, 07 Oct 2019 17:47:55 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3649 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ( ครั้งที่ 3 ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9205_EdocFile191004.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9205 Fri, 04 Oct 2019 14:21:29 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9198_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9198 Wed, 02 Oct 2019 16:25:23 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3375 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 074-288027 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9194_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9194 Tue, 01 Oct 2019 15:59:11 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นพนักงานรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 10,060.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท กำหนดการรับสมัครบัดนี้ – 26 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ || https://www.dent.psu.ac.th/dent/index.php/news/89-jobs/541-postgrad-job62.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9187 Tue, 17 Sep 2019 16:00:51 +0700 รับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท รายละเอียดการรับสมัคร: http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/aso20190822.pdf หรือเว็บไซต์: http://www.sec.psu.ac.th/th/ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/application_form.pdf ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 074-286904-7 (คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9162 Tue, 27 Aug 2019 15:14:04 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2961 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 62) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 074-288027 รายละเอียดเพิ่มเติม || n9148_New33-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9148 Fri, 09 Aug 2019 13:16:15 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลฯ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 ส.ค. 62) รายละเอียดเพิ่มเติม || n9143_New34-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9143 Wed, 07 Aug 2019 21:27:52 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร / โอนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 3694 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ n9141_PSUTHDOC190807.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9141 Wed, 07 Aug 2019 13:28:09 +0700 รับสมัคร พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยรับสมัครเพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,110 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2562) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งดังกล่าว อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9130_New32-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9130 Thu, 25 Jul 2019 13:48:49 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่ n9128_PSUTHDOC.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9128 Tue, 23 Jul 2019 10:24:07 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียดประกาศ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1381-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9127 Fri, 19 Jul 2019 16:26:28 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม || n9113_PSUTHDOC190709_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9113 Tue, 09 Jul 2019 15:49:58 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC6.pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC7.pdf เอกสารประกวดจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC8.pdf เอกสารประกวดจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC9.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9093 Thu, 27 Jun 2019 15:09:22 +0700