ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 16 Dec 2018 04:10:53 +0700 ร้านยาคณะเภสัช ม.อ. เตรียมเปิดให้บริการแห่งที่ 2 ผศ.นฤบดี ผดุงสมบัติ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนที่จะเปิดให้บริการจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เช่น การคัดกรองความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ การให้บริการเลิกบุหรี่ ที่ร้านยาแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารทันสมัย 4 ชั้น บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ริมถนนปุณณกันต์ ติดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ขณะเดียวกันร้านยาแห่งที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันบางจาก ประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8856 Wed, 12 Dec 2018 16:07:27 +0700 ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. อาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพของท่าน ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. ให้บริการคำปรึกษาด้านการเลิกบุหรี่และให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง โดยการสนับสนุนของ สสส. อาจารย์ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. เป็นร้านยาในเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ มีแผนงานจัดตั้งหน่วยบริการ “เภสัชฯ อาสาพาเลิกบุหรี่และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ให้บริการสำหรับทุกคนที่สนใจจะเลิกบุหรี่ เรามีการประเมินความเสี่ยงของคนไข้ มีการให้คำแนะนำ ตามห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8851 Fri, 07 Dec 2018 10:21:49 +0700 ม.อ.ให้ความรู้ พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ที่ควรระวัง การส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในโทรศัพท์มือถือ การแชร์ การเขียนโดยการประชดประชัน ความเผอเรอ จากความเครียด จากอารมณ์ อาจส่งผลร้ายโดยไม่รู้ตัว ทั้งจำคุกทั้งถูกปรับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะกรรมการ 5 ส.และวิชาการ ให้ความรู้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เรื่องพระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีข้อที่ควรระวังในการเขียนและส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดังนี้ 1. การเขียนเล่นๆทาง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8847 Thu, 06 Dec 2018 11:19:47 +0700 ขอเชิญเลือกซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเลือกซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ ปี 2562 มีให้เลือกซื้อ จำนวน 6 แบบ ดังนี้ เริ่มจำหน่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ราคาใบละ 10 บาท โหลละ 100 บาท ผู้สนใจเลือกซื้อได้ที่ องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 2038 สายภายใน 2038 แบบที่ 1 : พระบิดาแห่งการแพทย์ของไทย 1 แบบที่ 2 : พระบิดาแห่งการแพทย์ของไทย 2 แบบที่ 3 : ศรีตรัง แบบที่ 4 : บึงบัว แบบที่ 5 : สราญรมย์ แบบที่ 6 : Perception and Flower อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8845 Thu, 06 Dec 2018 10:55:45 +0700 ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 2.5 ปีขึ้นไป ประจำปี 2562 ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 2.5 ปีขึ้นไป ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันราชการ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 074-286591-2 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8836_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8836 Thu, 29 Nov 2018 22:35:41 +0700 เชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University) เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการตัดสิน : 7 มกราคม 2562 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ส่งผลงานและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ทาง E-mail: ipop.psusp@gmail.com ผลงานที่ส่งทางอีเมล์จะพิจารณาจากวัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8830 Mon, 26 Nov 2018 22:49:20 +0700 ม.อ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ ทำบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายองค์กฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ (อาคารเอนกประสงค์, โรงครัว-โรงเลี้ยง, ห้องน้ำ และอาคารที่พักจิตอาสา-คนชรา) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายบริวารกฐิน ณ โพธิธรรมสถาน วัดประชาสันติ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2561 ใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8795 Tue, 06 Nov 2018 14:10:15 +0700 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้ จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. - พิธีรดน้ำศพ - พิธีรดน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8793 Wed, 31 Oct 2018 15:36:33 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมโหวต เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในอ.หาดใหญ่ ในโครงการ"หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2 " คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ผ่านการโหวตให้หมอหมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ในโครงการ "หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2 " รายการ Pet lover by Jerhigh ดำเนินรายการโดยคุณแพรว คณิตกุล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศ TNN จัดโครงการ “หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2” เพื่อร่วมช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ในจังหวัดที่คณะสัตวแพทย์ตั้งอยู่ ผ่านการมอบอาหารสุนัข Jerhigh โดยเพียงปลายนิ้วของทุกคนช่วยกด Like และ Share ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องหมาที่ด้อยโอกาสให้อิ่มท้อง กับ หมอหมาใจหล่อ ทั้ง 20 คน จาก 10 สถา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8789 Fri, 26 Oct 2018 14:35:31 +0700 เชิญร่วม “มหกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่ 5” สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมงาน “มหกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. เพื่อสร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ในงานมีการออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 100 สำนักพิมพ์ การเสวนาของนักเขียนส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การประกวดเล่านิทานจากการอ่านหนังสือนิทาน การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา และ อิ่มอร่อยในงานกับ Food Garden เป็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8783 Fri, 26 Oct 2018 14:03:12 +0700 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป หิ้วเป๋าไม่เอาถุงพลาสติก 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้รับบริการ นำถุงกระดาษ, กระเป๋า หรือถุงอื่นๆ มาใส่ยากลับบ้านนะครับ ช่วยกันแชร์ ช่วยกันพกถุงผ้า เพื่อโลกของเราครับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ https://www.facebook.com/hospsu อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8753 Mon, 01 Oct 2018 11:14:14 +0700 คอนเสิร์ตฯ 50 ปี ม.อ. มอบ 800,000 บาท สมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานจัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดคอนเสิร์ตฯ จำนวน 800,000 บาท สมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบเงินดังกล่าว ทั้งนี้รายได้ส่วนที่เหลือจากการจัดคอนเสิร์ตฯได้มอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป คอนเสิร์ต 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเมื่อ 29 เมษายน ที่ผ่านมาโดยศิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8744 Thu, 13 Sep 2018 10:19:26 +0700 จิตอาสาสงขลานครินทร์ ช่วยดูแลการจราจร สนองนโยบาย ม.อ. เพื่อสังคม ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา จัดให้มีกลุ่มจราจรอาสาสงขลานครินทร์ขึ้น โดยความร่วมมือกันของศูนย์อาสาสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก บอกทาง และช่วยเหลือดูแลการเดินทางสัญจรของผู้เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีอาสาสมัครจราจรรวม 57 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในทุกๆปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิชาการแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “ม.อ.วิชา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8732 Tue, 28 Aug 2018 14:40:49 +0700 รมว.คมนาคม เปิดประชุมนานาชาติขับเคลื่อนธุรกิจด้วยมิตรภาพชายแดนใต้ จัดโดย ม.อ.-ศอ.บต. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุมนานาชาติเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจในหัวข้อก้าวไปข้างหน้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 1 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561ที่โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักธุรกิจจากไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 400 ราย การประชุมดังกล่าว นอกจากเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมต่อการพัฒนาต่อยอดโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่ความร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8720 Fri, 24 Aug 2018 10:34:29 +0700 ไทยพาณิชย์มอบรถมินิบัสไฟฟ้าให้ ม.อ. ช่วยลดมลพิษสนอง Smart University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการรับมอบรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 2 คัน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน โดยคุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน กล่าวรายงานความเป็นมา และคุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบกุญแจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยการมอบรถมินิบัสไฟฟ้าในวันนี้ เป็นหนึ่งในความร่วมมือตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างกัน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบของ Smart University ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ตกลงที่จะร่วมมือกันนำเทคโนโลยีมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8714 Fri, 17 Aug 2018 14:38:06 +0700