ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 18 Aug 2018 21:22:01 +0700 ไทยพาณิชย์มอบรถมินิบัสไฟฟ้าให้ ม.อ. ช่วยลดมลพิษสนอง Smart University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการรับมอบรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 2 คัน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน โดยคุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน กล่าวรายงานความเป็นมา และคุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบกุญแจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยการมอบรถมินิบัสไฟฟ้าในวันนี้ เป็นหนึ่งในความร่วมมือตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างกัน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบของ Smart University ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ตกลงที่จะร่วมมือกันนำเทคโนโลยีมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8714 Fri, 17 Aug 2018 14:38:06 +0700 เชิญร่วมแข่งขันวิ่งบนเครื่องวิ่ง ในวันที่ 17ส.ค.61 ณ อาคารยิมเนเซียม ม.อ.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ การแข่งขันวิ่งบนเครื่องวิ่ง ทั้งประเภทเดี่ยว และ วิ่งผลัด มิติใหม่แห่งการแข่งวิ่ง ผู้สมัครจะได้รับเหรียญที่ระลึก และเสื้อ สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ที่ 1 ของทุกรุ่นจะได้รับโล่รางวัล ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ณ ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวงที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=dbhDwmRCGI4 ประเภทแข่งขัน มีดังนี้ 1. วิ่งเดี่ยว ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วิ่งเดี่ยว ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 3. วิ่งผลัดคู่ชาย(ทีมละ 2 คน) อายุไม่เกิน 30 ปี 4. วิ่งผลัดคู่ชาย(ทีมละ 2 คน) อายุ 30 ปี ขึ้นไป 5. วิ่งผลัดคู่หญิง(ทีมละ 2 คน) อายุไม่เกิน 30... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8709 Fri, 10 Aug 2018 13:15:22 +0700 เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ม.อ. ย้ายที่ทำการใหม่ ตั้งแต่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต คอหงส์ 101 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) วิทยาเขตหาดใหญ่ ย้ายที่ทำการใหม่ จาก สำนักงานอธิการบดี ไปอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ติดโรงยิมเนเซี่ยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเปิดให้บริการระบบงานไปรษณีย์ครบวงจร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจักรพันธ์ หิรัญวิริยะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8688 Wed, 01 Aug 2018 11:58:54 +0700 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ชม "นานาทัศนคติ" กับ โน้ต อุดม แต้พานิช" ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ชม "นานาทัศนคติ" กับ โน้ต อุดม แต้พานิช" วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยฯ (ชั้น 4) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง น.ศ.250 ที่นั่ง บุคลากร 150 ที่นั่ง สมัครได้ที่ : https://goo.gl/s2mJUe เปิดประตูเข้างาน 12:30 น. (มาก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน ไม่มีเลขที่นั่ง) รับบัตรเข้างาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09:00 น. - 16:00 น. เท่านั้น นักศึกษา รับบัตรได้ที่ "องค์การบริหารองค์การนักศึกษา" ชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา บุคลากร รับบัตรได้ที่ "งานประชาสัมพันธ์" กองกล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8674 Mon, 23 Jul 2018 12:58:01 +0700 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรีในทัณฑสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา โดยทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเสี่ยง และตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาและเจ้าหน้าที่ต้อนรับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8671 Fri, 13 Jul 2018 16:22:31 +0700 ม.อ.จับมือสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดพัฒนาวิชาการและบุคลากรด้านฮาลาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดในภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมดำเนินงานพัฒนาสินค้าฮาลาล ทั้งระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามแนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565 ที่ยึดหลัก PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8668 Fri, 13 Jul 2018 14:59:12 +0700 ท่องเที่ยวอาเซียนควรขายเป็นแพคเกจ การท่องเที่ยวในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ควรจะขายเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากเรามีมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มากกว่า 10 แห่ง ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามกฏหมายต้องยืดหยุ่น การคมนาคมต้องดีขึ้น เช่น สามารถทำให้นักท่องเทียวเดินทางข้าม 3 ประเทศภายในวันเดียวกันได้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา เรื่อง “ศักยภา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8660 Tue, 03 Jul 2018 16:04:35 +0700 คณะทรัพย์ฯม.อ.รับมอบแพะนมพระราชทานนำศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบแพะนมพระราชทานพันธุ์ชามี โดยนายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธี นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาการเลี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8650 Thu, 28 Jun 2018 10:30:19 +0700 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยในปี 2561 กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามกำหนดการดังนี้ 09.00 น. เป็นต้นไป เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมมงคลสุข และเริ่มบรรเลงดนตรีไทย 09.00 - 09.45 น. กิจกรรมรำลึกถึง ศ.ดร.สตางค์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8644 Mon, 25 Jun 2018 16:13:13 +0700 ยินดีกับทีม Fifth Gear คว้ารองอันดับ 1 Startup Thailand League 2018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ Fifth Gear " คณะวิทยาการจัดการ ผู้ชนะเลิศจากภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาท ในการแข่งขัน Startup Thailand 2018 : U-League จากโครงการ “อุปกรณ์และแอพลิเคชั่นที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการโจรกรรมจักรยาน“ สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8637 Thu, 14 Jun 2018 15:25:59 +0700 สนใจทำฟันกับนักศึกษาทันตแพทย์ในราคาประหยัดเชิญทางนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอเชิญผู้สนใจมารับบริการทางทันตกรรมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นอกจากจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมถอดได้ฐานโครงโลหะ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการนัดหมายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8636 Thu, 14 Jun 2018 15:13:22 +0700 “วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ” ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 25 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลและหน่วยงานอุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีพและเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง ในชื่อ “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์” โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีถิ่นกำเนิดในภูมิลำเนาในภาคใดก็ได้ แต่ต้องมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูง เป็นตัวอย่างแก่อนุชน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เงินรางวัล 200,000 บาท และรับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ โด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8633 Thu, 14 Jun 2018 14:39:47 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. รับสมัครนักศึกษา ม.อ. ช่วยงานด้าน IT (บริการ Help Desk) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อทำงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงานด้าน IT ในบริการ Help Desk รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1204-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8627 Mon, 11 Jun 2018 09:54:17 +0700 ปรีชา สุขสวัสดิ์ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างดีเด่น จาก ปขมท. นายปรีชา สุขสวัสดิ์ ลูกจ้าง หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ประเภทลูกจ้างดีเด่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากผลงาน ลดปัญหา อาหารเลี้ยงเชื้อไหม้ ในห้องปฎิบัติการ ในการเตรียมอาหาร สำหรับตรวจพิสูจน์ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 11,980 บาทต่อเดือน หรือ 143,760 บาทต่อปี เพื่อให้สามารถรายงานผลการวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานถูกต้องแก่แพทย์ น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8619 Thu, 07 Jun 2018 11:34:16 +0700 ขยายเวลาส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) และกำหนดให้สิ้นสุดการส่งผลงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ขยายเวลาการส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | | ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8608 Wed, 30 May 2018 15:16:04 +0700