ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 19 Apr 2019 15:47:15 +0700 ม.อ. ระดมความเห็นนัก PR พร้อมให้ความรู้โซเชี่ยลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคดิจิทัลแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะ / หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระยะ 4 ปี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้ความรู้ด้าน “Public Relations for PSU Transformation Project” พร้อมฝึกปฏิบัติเทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้น่าสนใจผ่านโซเชี่ยลมีเดีย โดย คุณชาตรี อัจฉริยบดี และ คุณธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล สำนักสื่อใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8994 Wed, 10 Apr 2019 10:24:16 +0700 อธิการบดี ม.อ. เปิดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เน้นพัฒนาคนและการวิจัยที่สร้างมูลค่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ในการพบกับผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ เช่น การเป็น Medical Hub การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องการใช้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาคนให้มีคุณภา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8979 Mon, 01 Apr 2019 14:25:50 +0700 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 (เป็นกรณีพิเศษ) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี #กองทุนคณะวิทยาศาสตร์เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8975 Thu, 28 Mar 2019 10:21:49 +0700 ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2511 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8968 Mon, 18 Mar 2019 16:48:55 +0700 รวมศิษย์เก่านับพันในงาน “50 ปี หนึ่งเดียว ม.อ.รวมช่อศรีตรัง” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน “50 ปี หนึ่งเดียว ม.อ.รวมช่อศรีตรัง” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานมีกิจกรรมการออกบูธแสดงผลงานจาก 5 วิทยาเขต การแสดงดนตรี “ศรีตรังแบนด์” การแสดงจากทุกวิทยาเขต ซุ้มอาหารเมนูเด็ดจากปักษ์ใต้ โต๊ะจีน การแสดงมุทิตาจิต คณาจารย์อาวุโส แฟชั่นโชว์โดยผู้บริหาร นักศึกษาและศิษย์เก่า การประมูลสิ่งของ การขับร้องเพลงโดยนักร้องรับเชิญ และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8967 Mon, 18 Mar 2019 15:50:06 +0700 ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา) ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขยายเวลา) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวคิดและรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. เพื่อสร้างประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กติกาการประกวด 1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 2.รางวัลในการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8960 Mon, 18 Mar 2019 11:19:47 +0700 เปิด “หลาดลาน สวล.” อีกช่องทางสินค้าเกษตรส่งตรงจากชาวบ้านสู่ชาว ม.อ. หน่วยวิจัยการจัดการท่องเที่ยว คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด “หลาดลาน สวล.” เป็นตลาดเช้าทุกวันอังคารที่ลานคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นที่ในการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ อาหารปลอดสารพิษ จากเกษตรกรชาวบ้านโดยตรง ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนองนโยบายตลาดลดโฟม ลดถุงพลาสติก ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และนโยบาย Green Faculty และ Green University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดตลาดวันแรก เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562 “หลาดลาน สวล.” เป็นการจัดร่วมกับภาคีเค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8941 Tue, 26 Feb 2019 16:04:39 +0700 ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดอบรมปฏิบัติการ “Product Wow! of Songkhla” เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดอบรมปฏิบัติการ “Product Wow! of Songkhla” เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการสู่ธุรกิจสมัยใหม่ วันนี้ (26 ม.ค. 62) ที่ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ คณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8908 Mon, 28 Jan 2019 10:23:06 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ได้ลำดับที่ 29 ในกีฬามหาวิทยาลัย ปี 2562 ผลงานของทัพนักกีฬา "สงขลานครินทร์" นำโดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในลำดับที่ 29 จากจำนวนมหาวิทยาลัย 112 แห่ง นักกีฬาของเราทำผลงานได้ทั้งหมด 10 เหรียญ ประกอบด้วย 1. กีฬาบริดจ์ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 2. กีฬา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8903 Fri, 25 Jan 2019 13:54:46 +0700 ประชุมเครือข่าย 15 ภาคีเรารักสงขลา ที่ ม.อ. เปิดตัว “คนดีศรีสงขลา” ปี 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม “องค์กร 15 ภาคี บริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ” ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหนึ่งในผู้บริหารองค์กร 15 ภาคีฯ และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้บริหารและผู้บริหารหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม 15 ภาคีเครือข่ายเรารักสงขลา เกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสงขลา รว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8902 Tue, 22 Jan 2019 14:45:51 +0700 ดีเดย์ 1 ก.พ. นี้ ชาว ม.อ. ร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก สนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากร ม.อ. “ลด” และ "เลิก" ใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นแบบอย่างหน่วยงานราชการปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม รณรงค์ให้ใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น หรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน” และ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยเริ่มรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นำร่องโดยบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8900 Thu, 17 Jan 2019 14:12:17 +0700 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ตึก LRC) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทรที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.30 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 09.45 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8899 Thu, 17 Jan 2019 14:07:31 +0700 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2019 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2019 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัวและอบรมเตรียมความพร้อมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 เดินทางเข้าร่วมงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม : คุณนัสริน สนยาแหละ โทร 084 861 4400 , 074 289 291 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Penang International Halal Expo & Conference ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8887 Thu, 17 Jan 2019 10:59:49 +0700 คำอวยพรจากอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 คำอวยพรปีใหม่ 2562 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8869 Mon, 31 Dec 2018 10:06:44 +0700 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการนวดรักษาอาการข้อไหล่ติด ที่มีอาการปวดไหล่และไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุด มีอาการปวดเมื่อยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือเอามือติดตะขอเสื้อในไม่ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้ เพศหญิงและชาย อายุ 20-60 ปี มีอาศาการเคลื่อนไหวของไหล่ผิดปกติ หยุดการรักษาด้วยวิธีอื่นๆมาอย่างน้อย 1 เดือน นวดติดต่อกัน 3 วัน ติดตามผลการรักษาหลังนวด 1 สัปดาห์ มี 5 รอบ ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ม.อ. รอบที่ 1 || 7,8,9 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8863 Tue, 18 Dec 2018 15:37:02 +0700