ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 23 Nov 2019 07:03:00 +0700 วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์ ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์ ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบแก่บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยแบ่งเป็น 4 อัตรา ประกอบด้วย 1.หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป 2.หน่วยราชการภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4.งานวิจัยของบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสายฝน พุฒศรี หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ สำนักวิจัยและพัฒ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9300 Thu, 21 Nov 2019 11:23:18 +0700 นักสร้างสุข ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด Popular vote “การทำงานที่หวังเป้าหมายเป็นเลิศ ไม่ได้แปลว่า ต้องละเลยการมีความสุข แต่ทั้งสองส่วน “ความสุข” กับ “การทำงานเต็มที่” ไปด้วยกันได้” ข้อความส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ ของ นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ในการประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนนักสร้างสุข จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นางสาวฉัตราภรณ์ คำแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจาย์บัญชา เตส่วน และ นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ วิทยาเขตปัตตานี นางสาววีรมลล์ แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9295 Tue, 19 Nov 2019 15:18:46 +0700 เปิดรับบริจาคหนังสือเด็กเพื่อจัดทำโครงการค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรับบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งใหม่และเก่า (สภาพยังใช้ได้) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปทำกิจกรรมค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ม. 3 บ้านโพธิ์น้อย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง หนังสือ และสื่อการเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปจัดเป็นห้องสมุดให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ท่านสามารถนำมาบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้ทุกวัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์ นำมาวางไว้หน้าสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9286 Fri, 15 Nov 2019 16:18:36 +0700 ม.อ. สืบสานลอยกระทง ธำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสระน้ำตึกฟักทอง และอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในรูปแบบ “ม.อ. สืบสานลอยกระทง ธำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” มีกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ขบวนแห่ และ ลอยกระทงบุฟเฟ่ต์ โดยให้สร้างสรรค์กระทง ด้วยตนเอง และบริจาคเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงาม อ.ควนเนียง จ.สงขลา ผลการตัดสินการประกวดนางนพมาศ นางนพมาศ ได้แก่ นางสาววิภาวี นิลพัฒน์ (เนตร) คณะวิทยาการจัดการ รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศศนันท์ ทองดี (เอ๊ะ) คณะศิลปศาสตร์ รองอันดับ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9285 Thu, 14 Nov 2019 16:15:49 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล "MarketLine" สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล "MarketLine" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และสถิติ เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ใช้งานได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สนใจทดลองใช้งาน ได้ที่ || https://clib.psu.ac.th/clibhome/archive-pr-news/831-marketline2019.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9274 Fri, 08 Nov 2019 15:25:30 +0700 แพทย์ ม.อ.เปิดตัวหนังสือ“อานีสเป็นหัด”สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดการเสียชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวหนังสือ “อานีสเป็นหัด” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก พร้อมมอบหนังสือให้กับโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ปกครอง นำลูกหลานมาฉีดวัคซีนตามกำหนดรวมทั้งการเสวนาร่วมกับเครือข่ายร่วมป้องกันโรคหัดในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หนังสือ “อานีสเป็นหัด”มีรูปการ์ตูนน่ารัก เป็นการเล่าเรื่องเป็นบทกลอนเกี่ยวกับการเกิดโรคหัด การติดต่อ และเน้นย้ำเรื่องการป้องกันโดยการฉีดวัคซีน ซึ่งไม่ผิดหลักศาสนา อ่านแล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9272 Fri, 08 Nov 2019 14:10:39 +0700 ติดตาม Library 2U ฉบับใหม่ ลุ้นรับรางวัล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญติดตามวารสาร ฉบับใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 Library 2U "Never Stop Learning" พบกับ วีธีการเตรียมตัวก่อนสอบ ภาษาที่สองสำคัญยังไง และ แนะนำหนังสือใหม่ที่ช่วยพัฒนาตนเอง อ่านแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล สนใจติดตามได้ที่ || https://clib.psu.ac.th/clibhome/archive-pr-news/829-lib2u-nov-dec2019.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9270 Wed, 06 Nov 2019 14:50:32 +0700 ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชุมแผนเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารได้แก่ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายองอาจ บุญล้วน หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร และผู้แทนคณะ/หน่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9269 Wed, 06 Nov 2019 14:35:41 +0700 สภาเยาวชนจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับน้องๆ สภาเยาวชนจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานจากสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน เข้าทัศนศึกษาความเป็นมาของสงขลานครินทร์ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจารย์ มนัส กันตวิรุฒ หรือที่หลายท่านรู้จักในนาม อาจารย์ปู่ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ให้เกียรติบรรยายด้วยตัวท่านเอง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น น้องๆ ให้ความสนใจพร้อมถามตอบอย่างสนุกสนาน อนึ่ง หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอเกียรติยศอันทรงคุณค่า เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจของลูกสงขลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9235 Fri, 18 Oct 2019 16:21:30 +0700 รับสมัครเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในสายอาชีพโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562*** อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9228 Thu, 17 Oct 2019 13:03:07 +0700 ม.อ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนกอง สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จ. สงขลา โดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9224 Sun, 13 Oct 2019 11:43:57 +0700 ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ศูนย์เลสิก ม.อ.(PSU Lasik Center)คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวโดยกำเนิด) ด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ คือการผ่าตัดแบบ FemtoLASIKซึ่งเป็นการแก้ไขสายตาที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิกแบบเดิม โดยใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด ด้วยเครี่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ในการเปิดชั้นกระจกตา และการผ่าตัดแบบ RelEx SMILE (การผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็ก แบบไร้ใบมีด)ซึ่งเป็นเทคนิคล่าสุดในการผ่าตัดแก้ไขสายด้วยเลเซอร์ที่มีแผลเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2563 ศูนย์เลสิก ม.อ.จัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 10 % ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9221 Wed, 09 Oct 2019 16:21:26 +0700 ขอเชิญชม นิทรรศการสีน้ำร่วมสมัยนานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการสีน้ำร่วมสมัยนานาชาติ วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2562 ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) พิธีเปิดนิทรรศการ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 17.00 น.) เข้าชมฟรี! นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าชมได้รับทรานสคริป 2 ชั่วโมง INTERNATIONAL CONTEMPORARY WATERCOLOUR ART EXHIBITION 18 - 31 October 2019 at PSU Art Gallery, Arts and Cultural Center, PSU Hatyai Campus ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9219 Tue, 08 Oct 2019 16:25:11 +0700 พบกับ... มหกรรมหนังสือภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “หนังสือดีมีชีวิต” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายใต้แนวคิด “หนังสือดีมีชีวิต” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง รวมทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาชีวิตได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9216 Tue, 08 Oct 2019 14:28:15 +0700 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9215 Tue, 08 Oct 2019 11:40:24 +0700