ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 Sep 2020 20:19:58 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชน ผ่านนิทรรศการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเลขที่ 203 "ม.อ.ปัตตานีภิมย์" และบ้านเลขที่ 5 "กือดาจีนอ" ย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ"สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ" เนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 "ม.อ.ปัตตานีภิมย์" คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้าน "เลขที่ 5 กือดาจีนอ" ทั้งนี้นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ"สายน้ำ ศรัทธา อาเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9803 Fri, 25 Sep 2020 17:16:12 +0700 กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โดยหลังจากทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9802 Thu, 24 Sep 2020 19:35:16 +0700 สงขลานครินทร์ ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) จำนวน 43 หน่วยงาน จาก 87 หน่วยงานที่รับการประเมินในครั้งนี้  กรมบัญชีกลาง จัดโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9798 Wed, 23 Sep 2020 12:00:52 +0700 24 กันยายน 63 เชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน วันมหิดล และ“วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของนักศึกษาและบุคลากร สร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมจัดบรรยายพิเศษ โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดกำหนดการวันมหิดล กิจกรรมจะเริ่มด้วยการวางพวงมาลาของคณะหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9797 Wed, 23 Sep 2020 10:08:10 +0700 22 กันยายน "วันสงขลานครินทร์" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแห่งที่ 3 ในส่วนภูมิภาค และแห่งที่ 9 ของประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9794 Tue, 22 Sep 2020 08:54:00 +0700 ประชุมนานาชาติผ่านกลไกไมซ์วิถีใหม่ หาทางออกอุตสาหกรรมฮาลาลสู้วิกฤต COVID-19 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาออนไลน์ด้านอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านกลไกไมซ์วิถีใหม่ หัวข้อ “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ” เพื่อพัฒนาธุรกิจฮาลาลในยุค COVID-19 เพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การประชุมวิชาการนี้ มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุค COVID-19” โดยผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอาหารฮาลาล การประชุมนักธุรกิจฮาลาล ออนไลน์ ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9793 Mon, 21 Sep 2020 16:43:22 +0700 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ ม.อ. คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2020 ดีเด่น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเข้ารับรางวัล "พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563” โดยในปีนี้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัล Museum Thailand Award 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ โดยในวันนี้ 17 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9792 Mon, 21 Sep 2020 16:28:34 +0700 ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่า ม.อ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และฟังการบรรยายพิเศษ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร เเละ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจในโลกยุค New Normal” เวลา ๑๒.๔๐ – เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมได้โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ online ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9791 Mon, 21 Sep 2020 14:39:48 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านฮาลาลนานาชาติออนไลน์ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านฮาลาลนานาชาติออนไลน์ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาวะวิกฤต โรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาการประชุมสัมมนา : - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในอิสลาม - บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารฮาลาลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคระบาด - หลักสาธารณสุขและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตอาหารฮาลาล - อุตสาหกรรมอาหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9790 Fri, 18 Sep 2020 19:00:35 +0700 สสว. - ม.อ.จับมือจัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน “การยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก” ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชื่อหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โอกาสของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่ดีของการขยายตัวของธุรกิจอย่างมาก น.ส.นิธิวดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กล่าวว่า สสว. ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9789 Thu, 17 Sep 2020 17:27:24 +0700 ม.อ. ร่วมกับ SUN Thailand จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) จะจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจาก 34 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าการจัดตั้ง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9788 Thu, 17 Sep 2020 11:01:04 +0700 ม.อ.จัดรับฟังความคิดเห็นการทำฐานข้อมูล-ขอบเขต เพื่อการพัฒนาป่าพรุอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา “โครงการพัฒนาฐานทะเบียนพรุในประเทศไทยสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่พรุในประเทศไทย” เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และกลไกการบังคับใช้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าพรุอย่างยั่งยืน การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9787 Thu, 17 Sep 2020 10:47:04 +0700 ม.อ. จับมือจังหวัดกระบี่ ชู Krabi Gastronomy: มรกตแห่งอันดามัน ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการ Gastronomy Tourism: Krabi Gastronomy และทีมงาน ได้ประชุมร่วมกลุ่ม (Focus Group) ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อโครงการ Gastronomy Tourism: Krabi Gastronomy “กระบี่-มรกตแห่งอันดามัน” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประชุม เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาอาหารที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดนักท่องเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9786 Wed, 16 Sep 2020 13:11:39 +0700 สงขลานครินทร์ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต “กระบี่โมเดล” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรฐานราก ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม “กระบี่โมเดล” ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามผล พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9785 Wed, 16 Sep 2020 13:07:48 +0700 กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9784 Wed, 16 Sep 2020 13:04:35 +0700