ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 08 Jul 2020 11:36:24 +0700 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ สไตล์ New Normal มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น. มีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลใหญ่ iphone se 2020 จากการรับชมคลิป และรับของที่ระลึกตลอดรายการ พร้อมชมคลิป “เมื่อฉันเป็นเฟรชชี่รุ่นโควิด” โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามได้ที่ fb : กองกิจการนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ หรือ fb : PSUConnext กิจกรรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9673 Tue, 07 Jul 2020 17:49:53 +0700 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร "ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ" ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร "ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ" ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ  มาเป็นครอบครัวผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ จะได้รับคำปรึกษาแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีพี่เลี้ยงธุรกิจดูแลตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะฯ ตลอดจนเข้าร่วมอบรม เสริมทักษะในการสร้าง และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงิน การลงทุน การตลาดในประเทศ และต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9672 Sat, 04 Jul 2020 18:48:29 +0700 ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9670 Fri, 03 Jul 2020 22:37:30 +0700 สัมมนาออนไลน์ “Overcoming Impact of COVID-19 through Digital Transformation” สัมมนาออนไลน์ “Overcoming Impact of COVID-19 through Digital Transformation” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ University of Bahrain (UoB) ราชอาณาจักรบาห์เรน จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Overcoming Impact of COVID-19 through Digital Transformation” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น (ตามเวลาประเทศไทย) โดยมีผู้บรรยายจากหลายสถาบันทั้งในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นผู้บรรยายในงานวันดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน คือ 1) ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะฉุกเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9669 Fri, 03 Jul 2020 15:06:43 +0700 สงขลานครินทร์ ติดกลุ่มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ยุค Golden Age Universities Times Higher Education จัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 201–250 ของโลก และอยู่ในกลุ่มอันดับ 2 ของประเทศไทยจากการจัดลำดับ Best 'Golden Age' universities 2020 หรือ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุคทองของมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งก่อตั้งระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2488 ถึง 2510 หรือมีอายุระหว่าง 50 - 80 ปี ซึ่งเป็นยุคของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษาและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเด่นด้านความเป็นนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 2 ของประเทศ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9668 Fri, 03 Jul 2020 14:52:48 +0700 เภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปรับปรุงสวนสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการปรับปรุงสวนสมุนไพรทักษิณ แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรให้มีความร่มรื่นสวยงามพร้อมเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของนักศึกษา โดยความร่วมมือของรุกขกรกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง (Big Tree Thai) รศ.ดร.นิมิตร วรกุล รศ.ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สวนสมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9667 Thu, 02 Jul 2020 22:00:54 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ปฐมนิเทศ บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฐมนิเทศบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่นที่ 2 จำนวน 400 คน ปฎิบัติงานระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน 2563 ใน 80 พื้นที่ 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดปฐมนิเทศบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดรุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9666 Wed, 01 Jul 2020 20:03:12 +0700 สงขลานครินทร์วิเคราะห์เส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก สู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมให้ความเห็น ในประเด็นเส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ หลัง COVID-19 โดยนำผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในภาคใต้มาคาดการณ์รูปแบบของการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อเศรษฐกิจของตัวเองและภาคใต้ในอนาคต โดยเศรษฐกิจฐานรากจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้น โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเร็วขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและอาหาร การทำธุรกิจออนไลน์ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจจาก 5 วิทยาเขต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.จรีร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9664 Tue, 30 Jun 2020 23:05:02 +0700 ขอเชิญส่งผลงานสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย "รางวัลช่อมะกอก" ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ดูรายละเอียดโครงการ/เงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติม สแกน QR CODE โทร 074-289456 (คุณวิโรจน์ รัตนะ) www.peacestudies.psu.ac.th และ Facebook :olivebranchips ส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ olivebranch.ips@gmail.com หรือส่งด้วยตนเองที่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9659 Mon, 29 Jun 2020 22:54:28 +0700 ม.อ.วิทยาเขตตรัง ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ดูแลสังคมเพื่อชีวิตที่ดีและยั่งยืน “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ใช้ศาสตร์พัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย” รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวในรายการ This is PSU Series : EP 1 “มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์” เมื่อ 16 มิถุนายน 2563 ทาง Facebook @psuconnext รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นอีกหนึ่งในวิทยาเขตในฝั่งอันดามันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งแม้เป็นวิทยาเขตขนาดเล็กและเปิดสอนเพียง 2 คณะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9657 Sun, 28 Jun 2020 19:34:51 +0700 ม.อ.สุราษฎร์ บูรณาการความเชี่ยวชาญของทุกองค์กรด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงชายฝั่งสนองความต้องการภาคใต้ตอนบน รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การศึกษาของ “สงขลานครินทร์” ในภาคใต้ตอนบนที่มุ่งการเรียนการสอนโดยเน้นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และมุ่งพัฒนาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ ในรายการ This is PSU Series : EP 1 “มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์” เมื่อ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง Facebook @psuconnext ปัจจุบัน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนการวิจัยด้านกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9656 Sun, 28 Jun 2020 11:08:47 +0700 ม.สงขลานครินทร์ต้อนรับที่ปรึกษา ร.ม.ต เกษตรฯ อลงกรณ์ พลบุตร วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) จังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9655 Fri, 26 Jun 2020 19:35:17 +0700 ม.อ.ภูเก็ต นำความ SMART ด้านเทคโนโลยี เสริมศักยภาพวิชาการ และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรให้คนในพื้นที่ “วิทยาเขตภูเก็ตถูกวางให้เป็นวิทยาเขตนานาชาติเพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก การเรียนการสอนจะเน้นการผลิตบุคลากร การเพิ่มทักษะความรู้ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาษา วัฒนธรรม ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปิดหลักสูตรให้เอื้อกับการเข้าศึกษาของคนทั่วโลกและยังตั้งเป้าหมายให้เป็นวิทยาเขตที่ SMART ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนองความเป็น SMART City ของจังหวัดภูเก็ต” รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยในรายการ This is PSU Series ตอนที่ 1 ประเด็น “มองไปข้างห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9654 Thu, 25 Jun 2020 20:05:21 +0700 สงขลานครินทร์ ลงนามวิจัยนวัตกรรมยางพารากับสิงหเสนี กรุ๊ป วันที่ 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกลบอล ลิงค์ จำกัด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมกับ นางสาวจิณณะ สิงหเสนี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9653 Thu, 25 Jun 2020 19:51:07 +0700 ม.สงขลานครินทร์ เสวนาเปิดโรงเรียนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด และ การเตรียมพร้อมลูกไปโรงเรียน ในสถานการณ์โควิด” ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดลง แต่เมื่อใกล้เปิดเทอม ทำให้ผู้ปกครอง และหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อม รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9652 Thu, 25 Jun 2020 00:10:57 +0700