เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 16 Dec 2018 04:10:36 +0700 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ชื่นชมงานวิจัย ม.อ. และให้ทุกคนปรับตัวรับกระทรวงใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" BCG คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" โดยมีคณะนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ นักศึกษา จำนวน 150 คน ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8857 Fri, 14 Dec 2018 16:28:03 +0700 รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายและเสวนา ในงาน "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" ที่ ม.อ. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมให้เกียรติบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดยเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ goo.gl/vocLNQ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หรือ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8854 Mon, 10 Dec 2018 13:09:01 +0700 ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม นวัตกรรมเจ๋งของแพทย์ ม.อ. ราคายางที่ตกต่ำในปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราโดยการนำไปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานในโครงการ THAI Colostomy Bags “จากคนไทย สู่คนไทย” ใช้เวลามานานกว่า 5 ปี ในการคิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการตัดลำ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8852 Fri, 07 Dec 2018 10:48:02 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-742... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8843 Mon, 03 Dec 2018 13:26:23 +0700 ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกมากมาย ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” The 6th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Plura... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8831 Wed, 28 Nov 2018 11:02:34 +0700 2 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ม.อ. รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงุพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 สาขา โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอดนตรีและศิลปะกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8819 Thu, 22 Nov 2018 15:32:33 +0700 เปิดรับสมัครแล้ว...“ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งการกุศล “ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 (PSU HATYAI NATURE RUN) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์ และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท รับเสื้อวิ่งดอกศรีตรัง/เหรียญ/เสื้อ Finisher เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเส้นทางถนนกาญจนวณิชย์ แบ่งเป็น 13 รุ่น ดังนี้ ชายอายุ 16 – 29 ปี -->หญิงอายุ 16 – 29 ปี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8802 Wed, 07 Nov 2018 14:13:55 +0700 “ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan” “ทีมลูกพระบิดา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รองศาสตรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8799 Tue, 06 Nov 2018 14:28:58 +0700 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล และ นางสาวปวีณา ส่งเมือง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) จัดประกวดโดย Asian Packaging Federation (APF) Tokyo, Japan ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ นางสาวปวีณา ส่งเมือง และผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานทั้งสองชิ้นได้สิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมส่งต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทนักศึกษา ระดับเอเชีย (ผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8791 Mon, 29 Oct 2018 15:50:12 +0700 ม.อ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนั้น ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ทำกิจกรรมชวนน้องพี่ ทำดีเพื่อพ่อ ให้กำลังใจผู้ป่วย ณ หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีกิจกรรมตัดผมให้ผู้ป่วย สันทนาการผ่านบทเพลง พูดให้ให้กำลังใจ แจกถุงผ้าใส่ยา แจกอาหารว่างและร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8777 Fri, 12 Oct 2018 16:35:10 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 23 กันยายน “ในการพัฒนาต้องมีความรู้สภาพพื้นฐานอย่างลึกซึ้งเพื่อการนำปรับใช้อย่างเหมาะสม” วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สามและเป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 3,118 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิศว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8751 Sun, 23 Sep 2018 20:41:35 +0700 “บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรม” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 22 ก.ย.61 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ศาสตราจารย์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8750 Sat, 22 Sep 2018 20:44:17 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 วันแรก ทรงขอให้บัณฑิตขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8749 Fri, 21 Sep 2018 21:56:49 +0700 รมว.สาธารณสุขบาห์เรน เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล ม.อ. และเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบาห์เรนกับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2461 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมประชุมสรุปความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมการให้บริการและศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8745 Thu, 13 Sep 2018 16:05:58 +0700 ม.อ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพฯ และ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์แด่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 9,255 คน ในปีนี้ มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8743 Tue, 11 Sep 2018 15:20:41 +0700