เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 10 Aug 2020 08:42:51 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วม MOU กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 14 แห่ง ผ่านระบบ QS Stars Rating วันนี้ เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบัน กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 14 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ผ่านระบบการประเมินคุณภาพ โดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก (QS Stars Rating) ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กรุงเทพมหานคร สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก (QS Stars Rating) เป็นระบบที่สามารถส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9722 Fri, 07 Aug 2020 17:56:58 +0700 เชิญชมหลากสาระใน ม.อ.วิชาการออนไลน์ 16 สิงหาคมนี้ ทาง Facebook : PSUconnext ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่และเส้นทางใกล้เคียง มีความคึกคักมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีเพราะเป็นช่วงเวลาของการจัดงานที่น่าสนใจหลายงานคือ งาน ม.อ.วิชาการ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรภาคใต้ ซึ่งแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องใช้เส้นทางมายังมหาวิทยาลัย แต่ส่วนดีคือทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นกัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9720 Thu, 06 Aug 2020 16:37:48 +0700 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9716 Tue, 04 Aug 2020 19:10:30 +0700 ทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ระบุปัจจุบันไม่มีการใช้โคเคนในทางทันตกรรม ผศ.ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการพัฒนาการใช้ยาชาในทางทันตกรรม ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ยาชาในทางทันตกรรมในรูปแบบที่มีสารที่มีโครงสร้างแตกต่างไปจากยาชาในอดีต โดยมีการใช้ยาชาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเป็น Amide ทนความร้อนได้ดี มีความเสถียรคงตัวมากกว่า อันตรายน้อยกว่า โดยทำให้อยู่ในรูปยาชาแบบเฉพาะที่ได้ในทางทันตกรรม เช่น ลิโดเคน (Lidocaine) เมพิวาเคน (Mepivacaine) หรือ อาติเคน (Articaine) รองคณบดีโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวว่า ในอดีตเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 มีการนำ Cocaine มาใช้ในวงการทันตกรรม โดย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9708 Fri, 31 Jul 2020 17:40:15 +0700 สงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัย กระท่อม กัญชา สงขลานครินทร์ ระดมสมองนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือการปลูก สกัด และนำไปใช้กับผู้ป่วย โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลการปลูก สกัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและการใช้ในทางการแพทย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการระดมสมองโดยประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัยร่วมระดมสมอง ติดตามต่อยอด งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9707 Thu, 30 Jul 2020 19:18:36 +0700 31 ก.ค. 63 ม.อ. หาดใหญ่ - ปัตตานี หยุดราชการวันอีฎิ้ลอัดฮา ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันอีฎิ้ลฟิตรี(รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น  เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ให้วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9705 Thu, 30 Jul 2020 11:47:38 +0700 นักวิชาการ “สงขลานครินทร์” มองโควิดเป็นบททดสอบความเข้มแข็งและความพร้อมในการแก้ปัญหาสังคม นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมให้แนวคิดและมุมมองต่อสังคมและวิถีความเป็นอยู่ หลัง COVID-19 และภารกิจการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเข้มแข็ง ในรายการ PSU Live: This is PSU Series EP 4 “มองสังคมและวิถีความเป็นอยู่ หลัง COVID-19 ม.สงขลานครินทร์ขับเคลื่อนสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างไร” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook Fanpage: PSUConnext โดยผู้ร่วมรายการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ดร.ฮาฟิส สาและ คณะรัฐศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนภณ ภู่มาลา คณะศิลปศาสตร์แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9701 Wed, 29 Jul 2020 09:59:03 +0700 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทน คณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9695 Thu, 23 Jul 2020 19:14:48 +0700 11-13 ก.ย. 63 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.สงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9694 Thu, 23 Jul 2020 14:46:12 +0700 ม.สงขลานครินทร์ คิดค้นกาวยางพารา กลิ่นสมุนไพรไล่มด นักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตกาวยางพารากลิ่นสมุนไพรเพื่อไล่มด ใช้งานง่ายได้หลายครั้งทำมาจากยางพารา มีความเหนียว เกาะติดวัสดุได้ดี ปั้นเป็นรูปทรงได้ เป็นก้อนหรือนำมาพันภาชนะ พันขาโต๊ะเพื่อความสะดวกในการใช้งานหลายรูปแบบ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นกาวยางพารากลิ่นสมุนไพรเพื่อไล่มดเปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดทำกาวยางพาราไล่มด ว่าต้องการหาวิธีป้องกันมดตอมอาหาร เมื่อเห็นวัสดุของ 3M ที่เป็นกาวติดกระดาษ ใช้งานได้หลายครั้ง เมื่อมาพิจารณายางพาราที่สามารถพัฒนามาทำได้ ก่อนหน้านี้ม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9692 Wed, 22 Jul 2020 18:16:59 +0700 บัณฑิตอาสา สงขลานครินทร์ จัดทำฐานข้อมูลช่วยเหลือตรงตามความต้องการของชุมชน บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด โดยการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้ส่วนราชการและชุมชนมีข้อมูลชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือชาวบ้านตรงความต้องการที่แท้จริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่น1 และรุ่น 2 รุ่นละ 400 คนและบัณฑิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อีก 200 คน รวม 1,000 คน ใน 9 จังหวัดภาคใต้ รุ่นที่ 1 ปฎิบัติงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน– กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 ปฎิบัติงานระหว่างกรกฎาคม – กันยายน 2563 มีบัณฑิตจากหลากหลายสถาบัน และมีประสบการณ์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9691 Tue, 21 Jul 2020 23:09:12 +0700 ม.สงขลานครินทร์ จัดตั้ง “ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร” ยกระดับการสื่อสารองค์กรและความเป็นนานาชาติ 18 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับองค์กรขนานใหญ่เพื่อยกระดับการสื่อสารองค์กรและความเป็นนานาชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร” (Global Affairs and Corporate Communication Center : GACC) รับผิดชอบพันธกิจด้านงานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จากที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งใหญ่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9690 Sun, 19 Jul 2020 18:49:45 +0700 “สงขลานครินทร์” ปรับโครงสร้างหน่วยงานรับยุทธศาสตร์การสร้างคน สร้างความรู้นวัตกรรม และการพึ่งตนเอง ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมและงานวิจัย จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ปรับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็น digital university ปรับประสิทธิภาพการใช้เงินของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เหล่านี้ โดยหลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มภาระหน้าที่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์และงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9684 Thu, 16 Jul 2020 17:30:49 +0700 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานอธิการบดี และ บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9682 Wed, 15 Jul 2020 17:09:25 +0700 “ท่องเที่ยวชุมชน” อีกหนึ่งจุดขายที่ ม.สงขลานครินทร์ เร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนใต้ PSU Live : This is PSU Series EP 3 ประเด็น “การท่องเที่ยว จากอ่าวไทยสู่อันดามัน” เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 โดยนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขตกับภารกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ได้แก่ รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว คณะวิทยาการสื่อสาร ผศ.ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและ การท่องเที่ยว ดร.วิชชุตา มาชู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดำเนินรายการโดยอาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว “มหาวิทยาลัยสงขลานคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9679 Wed, 15 Jul 2020 11:43:05 +0700