ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 19 Nov 2019 21:00:16 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมาพันธ์ 2563 ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาและ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9267_PSUTHDOC190611.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9267 Wed, 06 Nov 2019 13:59:33 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 546 รายการ ผู้ที่ประสงค์จะซื้อทุกรายสามารถตรวจสอบ พัสดุขายทอดตลาดในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ซื้อพัสดุขายทอดตลาดทุกราย ให้ไปยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.0-7428-7526-7 หรือ 0-7421-2910 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/Announce/salemarket2561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9184 Tue, 17 Sep 2019 15:42:29 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 546 รายการ ผู้ที่ประสงค์จะซื้อทุกรายสามารถตรวจสอบ พัสดุขายทอดตลาดในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ซื้อพัสดุขายทอดตลาดทุกราย ให้ไปยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.0-7428-7526-7 หรือ 0-7421-2910 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/Announce/salemarket2561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9169 Tue, 03 Sep 2019 16:19:13 +0700 ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 49 รายการ โดย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu280862.pdf สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-2077 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.cc.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9167 Tue, 03 Sep 2019 15:40:05 +0700 ประกาศผู้ชนะกรณีเช่าเหมาพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผู้ชนะกรณีเช่าเหมาพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายไกรสร ประดับวงศ์ เสนอราคา 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9165_PSUTHDoc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9165 Mon, 02 Sep 2019 13:23:34 +0700 ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่่จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่่จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ || n9153_PSUTHDOC1.pdf ร่างขอบเขตงาน การจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ || n9153_PSUTHDOC.pdf เงื่อนไขการจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ || n9153_PSUTHDOC3.pdf ใบเสนอราคา กรณีจัดหาผู้เช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ || n9153_PSUTHDOC4.pdf พื้นที่ เปิดให้เช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ || n9153_PSUTHDOC4 (2).pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9153 Wed, 21 Aug 2019 13:40:59 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจ สามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษพัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น. และ จะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมกองคลัง อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9151_Pragars Rector Office-19aug62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9151 Wed, 21 Aug 2019 10:17:59 +0700 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. ให้เช่าพื้นที่บริการด้านการกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เช่าพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสินค้าและบริการทางการกีฬา โดยมีรายละเอียดให้เช่าพื้นที่เพื่อบริการ ดังนี้ 1. ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ 795 ตารางเมตร ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 2. สนามฟุตซอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคา บริเวณด้านหลังสระว่ายน้ำ ขนาดพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร 3. พื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์ทางการกีฬา ขนาดพื้นที่ 110 ตารางเมตร ชั้น 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ 4. พื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร บริเวณสนามกีฬากลาง ม.อ. กำหนดยื่นเอกสาร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9120 Thu, 11 Jul 2019 16:26:51 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในโถงทางเดินอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลารินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกและภายในโถงทางเดินอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เอกสารสอบราคา || n9106_PSUTHDOC1.pdf เผยแพร่แผนทาสี || n9106_PSUTHDOC2.pdf ราคากลาง || n9106_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9106 Fri, 05 Jul 2019 15:41:22 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแฟลตที่พักอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC6.pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC7.pdf เอกสารประกวดจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC8.pdf เอกสารประกวดจัดซื้อจัดจ้าง || n9093_PSUTHDOC9.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9093 Thu, 27 Jun 2019 15:09:22 +0700 ประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา ม.อ.และเข็มวิทยฐานะประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตรพร้อมเข็มติดปกตรา ม.อ.และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC1.PDF แผนการจัดซื้อจัดจ้าง || PSUTHDOC2.PDF เอกสารประกวดราคา || PSUTHDOC3.PDF รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ || PSUTHDOC4.pdf ราคากลาง || PSUTHDOC5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9092 Thu, 27 Jun 2019 14:55:44 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร วันที่ 8 – 23 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สอบข้อเขียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://psusp.or.th/2019/05/hr62-012/ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7428-9333 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9025 Mon, 13 May 2019 14:26:37 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพื้นผิวจราจร สายสหศาสตร์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดประกาศ || n8980_PSUTHDOC1.pdf ราคากลาง || n8980_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8980 Mon, 01 Apr 2019 15:47:22 +0700 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการรถบัส จำนวน 1 คัน และ รถยนต์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.finance.psu.ac.th/sorbraka%20news.htm อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8969 Mon, 18 Mar 2019 17:09:53 +0700 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1323-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8958 Mon, 18 Mar 2019 10:59:51 +0700