ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 Sep 2020 19:55:56 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 7428 8040 หรือ www.sc.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9799 Wed, 23 Sep 2020 19:02:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส โดย นายขุ้น จิตนุรักษ์ ประกาศ Download อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9796 Wed, 23 Sep 2020 10:01:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีเข้าปั๊มน้ำชั้นใต้ดินเข้าอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีเข้าปั๊มน้ำชั้นใต้ดินเข้าอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เจ วอเตอร์เทค โดย นายขุ้น จิตนุรักษ์ ประกาศ Download อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9795 Wed, 23 Sep 2020 09:55:32 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร ะกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้องประชุม 211 ห้องประชุม 212 ห้องประชุม 214 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 2146-9 e-mail : sopida.j@psu.ac.th หรือ www.finance.psu.ac.th แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคา ราคากลาง   อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9765 Mon, 31 Aug 2020 20:41:35 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกทองคำแท่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกทองคำแท่งตราสัญลักษณ์ ม.อ. พร้อมเหรียญพระบิดาชุบทอง ได้แก่ บริษัท ห้างทองสุวรรณศิลป์ 2 จำกัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะ  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9764 Mon, 31 Aug 2020 20:37:27 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงตํ่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงตํ่า อาคารบริหาร,อาคารศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ์ เชยจิตร (อาคารฟักทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน ๑ งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอสไลน์เพาเวอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) || รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9754 Fri, 28 Aug 2020 17:18:39 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร ๓ ห้อง ๑๐๓ อาคาร ๔ ห้อง ๑๐๔ และห้อง ๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๑ งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, ผู้ผลิต) || รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9753 Fri, 28 Aug 2020 17:12:22 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส โดย นายขุ้น จิตนุรักษ์ || รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9752 Fri, 28 Aug 2020 17:07:48 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกันซึมนํ้าจากดาดฟ้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกันซึมนํ้าจากดาดฟ้าหอพักนักศึกษา อาคาร ๑ ๒ และ ๓-๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๑ งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.เค.การประปาและบริการ (ให้บริการ) รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9751 Fri, 28 Aug 2020 16:58:34 +0700 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านคณะฯ ดังนี้ ร้านถ่ายเอกสาร 1 ร้าน ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม 1 ร้าน ยื่นข้อเสนอการเช่าพื้นที่ได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 7428 7834 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9747 Sat, 22 Aug 2020 20:33:29 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะระบบรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะระบบรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 2146-9 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.finance.psu.ac.th ประกาศประกวดราคาจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้าง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9745 Fri, 21 Aug 2020 00:47:58 +0700 ประกาศขายทอดตลาด 431 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาด จำนวน 431 รายการผู้ประสงค์จะซื้อทุกรายการ ให้ตรวจสอบพัสดุขายทอดตลาดได้ที่เจ้าหน้าที่ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/pasadu_2562.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9741 Fri, 21 Aug 2020 00:17:44 +0700 ประกวดราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูข้อมูลได้ที่ || https://diis.psu.ac.th/purchasing-news/1823-psudiis17082563-2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9739 Tue, 18 Aug 2020 10:46:19 +0700 ประกวดราคาจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดประกาศ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sc.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0 7428 8040 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9736 Mon, 17 Aug 2020 19:03:01 +0700 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกล สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกล ห้องประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูข้อมูลได้ที่ https://diis.psu.ac.th/purchasing-news/1817-psud... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9733 Thu, 13 Aug 2020 10:07:04 +0700