ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 18 Aug 2018 21:21:02 +0700 “ชวน หลีกภัย” เปิดงาน ม.อ.วิชาการปี 61 โชว์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และร่วมชมกิจกรรมวิชาการภายในงาน โดยงานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลัก “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 50 ปี ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้และประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำปีคือ งานนิทรรศการวิชาการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8715 Fri, 17 Aug 2018 15:46:45 +0700 เชิญชมงานตลาดนัดหลักสูตรในงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 80 สถาบัน ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในงานพบกับสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศและจากต่างประเทศ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมกว่า 160 คูหา มานำเสนอและแนะนำหลักสูตรทั้งของไทยและนานาชาติ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป โดยทุกปีจะมีผู้ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8707 Fri, 10 Aug 2018 12:46:29 +0700 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. อ่านรายละเอียดได้ที่ || https://www.cc.psu.ac.th/pdf/psucc_st61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8705 Thu, 09 Aug 2018 11:19:52 +0700 วิศวะ ม.อ.สร้างแอพ PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พัฒนาแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนประจำตัวน้องใหม่ยุค 4.0 บันทึกข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตการเรียนเฉพาะตัวโดยอัพเดททุกช่วงเวลา ตั้งแต่เข้าเรียนแรกจนจบการศึกษาและนำเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในทุกช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาแรกซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่เดินทางเข้ามาเริ่มชีวิตการเรียนและการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเกิดปัญหาจากการต้องพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียน ตาราง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8702 Wed, 08 Aug 2018 09:39:02 +0700 คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรม เรียนรู้สู่สิงห์ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการ "เปิดประตูสู่รัฐศาสตร์" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม เรียนรู้สู่สิงห์ผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "เปิดประตูสู่รัฐศาสตร์" เป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะรัฐศาสตร์ ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามร้อยเท้าพ่อ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักและแนวคิดการทำเกษตร และเรียนรู้เพื่อการอยู่ด้วยกันในสังคม โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล กล่าวเปิดพิธี ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8697 Fri, 03 Aug 2018 10:56:28 +0700 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล และทีมงาน ที่ได้รับรางวัล EUDRAGIT® Award 2017 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT® Award 2017 จากผลงานตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง Development of a topical mupirocin spray for antibacterial and wound-healing applications โดยมี รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านโพลิเมอร์ในการส่งยาที่มีมูลค่า โดยในปี 2017 ดร.รัฐพล ศรีธราดลและทีมงาน เป็น 1 ในอาเซียน และ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลดังกล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8694 Wed, 01 Aug 2018 15:24:02 +0700 ประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psued.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8689 Wed, 01 Aug 2018 13:31:00 +0700 แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีรายละเอียดส่วนอื่นดังต่อไปนี้ 1. ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 || OrderFac_Thai.pdf 2. The ordered of Faculty in Grauation Commencement Ceremony 2018 || OrderFac_Eng.pdf 3. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8684 Thu, 26 Jul 2018 17:13:00 +0700 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8683 Thu, 26 Jul 2018 11:42:53 +0700 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะเศรษฐศาสตร์ มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8681 Wed, 25 Jul 2018 15:23:57 +0700 รับสมัครนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. และสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. และสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ติดตามการรับสมัครกยศ. || https://studentloan.psu.ac.th/news/view/ab/239 ติดตามการรับสมัครทุนการศึกษา || https://student.psu.ac.th/web/home/view/2227 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8677 Tue, 24 Jul 2018 14:35:37 +0700 อธิการบดี ม.อ. พร้อมรับนักศึกษาใหม่ ย้ำดูแลทั้งวิชาการและความเป็นอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสการเตรียมการเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ ว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับการดูแลนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้มีความสุขในการศึกษาและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทั้ง 5 วิทยาเขต เช่น สถานที่เรียน สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย สนามกีฬามาตรฐาน สระว่ายน้ำ การบริการด้านสุขภาพเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลนักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบาย จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน และยังมีหอพักนักศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8676 Tue, 24 Jul 2018 11:09:28 +0700 ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62 งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูแนะแนว ผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ในวันอังคารที่ 31กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย BSc 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิทยากรที่ดำเนินการประชาพิจารณ์ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8673 Tue, 17 Jul 2018 16:49:47 +0700 คณะวิทย์ฯ เจ้าภาพจัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (The Fourth Asian Science Dean's Summit, ASDS 2018) และมีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดประชุมภายใต้ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8672 Fri, 13 Jul 2018 16:32:56 +0700 ม.อ.พร้อมร่วมมือ Depa สู่ยุคดิจิทัล ประเดิมจัดกิจกรรม “ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล”” 12 ก.ค. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำคณะโดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8667 Wed, 11 Jul 2018 09:28:31 +0700