ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 22 Jul 2019 13:03:19 +0700 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2562 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ || https://www.cc.psu.ac.th/pdf/psucc_st62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9124 Fri, 19 Jul 2019 10:41:40 +0700 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นปฏิบัติควบคู่ความรู้ทฤษฎี พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 คณะ 1 วิทยาลัย 16 สาขาวิชา เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9122 Thu, 18 Jul 2019 10:08:48 +0700 โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ 21 สถาบันร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดรับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ม.อ. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9118 Thu, 11 Jul 2019 14:22:23 +0700 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ​ สำหรับรายละเอียดกำหนดการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9116 Wed, 10 Jul 2019 15:05:59 +0700 อธิการบดี ม.อ. ขอให้ นศ.ใหม่-ผู้ปกครอง มั่นใจในการดูแลและคุณภาพวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในโอกาสบันทึกเทปเพื่อให้กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี นำไปเปิดให้ผู้ปกครองได้ชมสำหรับให้ความมั่นใจกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2562 โดยกล่าวว่า ในปีการศึกษาใหม่นี้จะมีนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต รวมกว่า 8,000 คน โดยขอให้ทุกคนมั่นใจในคุณภาพทางวิชาการของสถาบันแห่งนี้ รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ให้ได้มีความรู้และเป็นคนดีพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยออกไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9102 Wed, 03 Jul 2019 14:14:38 +0700 ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ และเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 NCAM 2019: นวัตกรรมการจัดการ สรรค์สร้างอนาคต (Shaping Thailand’s Future Through Management Innovation) วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ FMS 3209 อาคารวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ได้พรี | https://www.shorturl.at/dFG49 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9101 Fri, 28 Jun 2019 13:44:12 +0700 การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 1. การบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้นักศึกษาเฉพาะการเข้ารับบริการครั้งแรกที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งยังใช้สิทธิจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา ได้รับสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามเวลาที่รวดเร็วในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จึงให้นักศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอขึ้นสิทธิดังกล่าว ดังนี้ หลักฐาน : สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9095 Thu, 27 Jun 2019 16:17:33 +0700 ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ” “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ม.อ.วิชาการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานเกษตรภาคใต้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9091 Wed, 26 Jun 2019 16:02:27 +0700 ยินดีต้อนรับ‘ นักศึกษาใหม่ ม.อ. 2562 ’ และข้อควรรู้ !?    การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 อ่านลายละเอียดเพิ่มเติม ||  สงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม || กองทะเบียนและประมวลผล       กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ ประจำปี 2562 อ่านลายละเอียดเพิ่มเติม ||  สงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม || กองกิจการนักศึกษา     กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 อ่านลายละเอียดเพิ่มเติม || สงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม || กองทะเบียนและประมวลผล    เกี่ยวกับหอพักมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่1/2562 อ่านลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || ติด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9088 Mon, 24 Jun 2019 13:52:16 +0700 ม.อ. ผนึกกำลังร่วมกับ AIS และ มหาวิทยาลัยภูมิภาค ศึกษา วิจัย เทคโนโลยี 5G ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี Digital รองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 พร้อมกันนี้ นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส เป็นตัวแทนร่วมเป็นพันธมิตรกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9087 Thu, 20 Jun 2019 21:19:43 +0700 PSU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหล่งความรู้สำหรับทุกวัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://mooc.psu.ac.th/ PSU MOOC ซึ่งพัฒนาบนฐานของ Massive Open Online Course มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ ตามแนวคิดที่ว่า “ความรู้สู่สาธารณะ” ปัจจุบันมีรายวิชาบนระบบทั้งสิ้น 7 วิชา 1. รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย 2. รายวิชาศิลปะอิสลาม 3. รา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9086 Thu, 20 Jun 2019 16:15:38 +0700 ครั้งแรกของการรวมนวัตกรรมพร้อมใช้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME-D BANK ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “PSU x SME-D Bank Innovation Bazaar Live in Bangkok” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน (BTS อารีย์) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านผลงานวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดต่อไป ผศ.ดร.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9082 Thu, 20 Jun 2019 14:17:16 +0700 นศ.อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ชนะเลิศคว้ารางวัลระดับชาติจากการออกแบบบาร์โค้ตบนบรรจุภัณฑ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลระดับชาติประจำปี 2562 นายธกร กำเหนิดผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบาร์โค้ตบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายประจำปี 2562 จากสถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Award2019) จาก นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9077 Tue, 18 Jun 2019 14:38:06 +0700 ขยายประสบการณ์การเรียนรู้ที่วิทยาเขตปัตตานี … วิทยาเขตแรกของ ม.อ. ตื่นตา ตื่นใจ ขยายประสบการณ์การเรียนรู้ที่วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตแรกจาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข สามารถปรับตัวก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเด่นหนึ่งของวิทยาเขตปัตตานี คือเป็นแหล่งรวมความรู้ที่ได้มาจากการวิจัย การเรียนรู้จากนักวิชาการ โดยมีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นทุนในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่และสังคม สร้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9076 Tue, 18 Jun 2019 14:06:01 +0700 ขอแสดงความยินดีบุคลากร-นักศึกษา ม.อ. รับรางวัลระดับชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 3 ท่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีเป็นผู้มอบของที่ระลึก 1. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9074 Thu, 13 Jun 2019 14:39:04 +0700