ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 16 Dec 2018 04:09:09 +0700 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. เถกิง วงศ์สิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร. กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน (Sichuan University: SCU) และได้เข้าพบ President Li Yanrong (李言荣)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ SCU มีความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรม 3+1 เดินทางไปศึกษา ณ SCU เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ปัจจุบันมีนั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8853 Fri, 07 Dec 2018 12:47:21 +0700 แผนจัดการศึกษา 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณาการศาสตร์และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยีโลกอนาคต “สงขลานครินทร์” วางแผนจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ทั้งด้านหลักสูตร เทคโลโลยี การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใหม่ พร้อมรับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การเกิดอาชีพและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนบริหารจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561ถึง 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่เข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล สร้างงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ทั้งความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การลดลงของประชากรวัยเรียน การเพิ่มขึ้นขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8849 Fri, 07 Dec 2018 09:42:06 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-742... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8843 Mon, 03 Dec 2018 13:26:23 +0700 Kunming Medical University เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมผู้บริหาร ต้อนรับ Prof. WU Xinan, Vice Dean of Graduation School พร้อมคณะจาก Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Kunming Medical University ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านการศึกษาและงานวิจัย ตลอดจนการหารือประเด็นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันร่วมกันในอนาคตต่อไป ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8832 Wed, 28 Nov 2018 14:15:47 +0700 ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกมากมาย ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” The 6th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Plura... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8831 Wed, 28 Nov 2018 11:02:34 +0700 เปิดรับแล้ว "หลักสูตรเตรียมความพร้อม สู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" PSU สานฝัน "หลักสูตรเตรียมความพร้อม สู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน" โดยผู้เชี่ยวชาญจากการบินไทย โดยความร่วมมือกับ THAI FLIGHT TRAINING ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ >> http://bit.ly/2PzlVk9 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ tel. 074 286655, 074 289505 facebook : I Can Fly by PSU E-mail : laoc.psu@gmail.com ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8824 Mon, 26 Nov 2018 21:37:54 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 (Portfolio) คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 (Portfolio) โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 สมัครได้ที่ https://admission.psu.ac.th/Members/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 074 289255 ถึง 8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://www.entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/063_Moral_Annouce.pdf?fbclid=IwAR09Et6Fd9REymbTOUUPnWqTOLnRSq9izkAQakEZl0x_0og18Tt67EwCkkk อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8823 Mon, 26 Nov 2018 21:29:30 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS'62 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS'62 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8822 Mon, 26 Nov 2018 21:20:55 +0700 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2562 สอบวันที่ 27 ม.ค. 62 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธ.ค. 61 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/toefl-itp/toefl-itp/toefl-itp-2562 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ติดต่อสอบถาม 074-286655 หรือ 074-289505 E-mail: laoc.psu@gmail.com อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8821 Mon, 26 Nov 2018 21:12:19 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น เงินทั้งสิ้น 30,831,733.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || n8818_PSUTHDOC10.pdf n8818_PSUTHDOC11.pdf n8818_PSUTHDOC12.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8818 Thu, 22 Nov 2018 14:47:50 +0700 อธิการบดีและคณะหารือ รมช.อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนโครงการ Digital Park ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ได้เข้าพบ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการ Digital Park การศึกษาและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัล การดำเนินงานโครงการวิจัยเทคโนโลยีดิจิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8806 Wed, 21 Nov 2018 14:27:13 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-7428-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8804 Mon, 19 Nov 2018 14:01:14 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Are we ready ? (Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model)” ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Are we ready ? (Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8800 Tue, 06 Nov 2018 14:38:21 +0700 “ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan” “ทีมลูกพระบิดา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รองศาสตรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8799 Tue, 06 Nov 2018 14:28:58 +0700 ทุนการศึกษา Soddatta Charity Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา Soddatta Charity Fund ประจำปีการศึกษา 2561โดย คุณนิตติ จิระนคร และ ผู้แทนคณะ Soddatta Charity Fund จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและคหบดีในจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะ Soddatta Charity Fund ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยคุณนิตติ จิร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8794 Wed, 31 Oct 2018 15:42:43 +0700