ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 25 Mar 2019 00:53:13 +0700 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการรถบัส จำนวน 1 คัน และ รถยนต์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.finance.psu.ac.th/sorbraka%20news.htm อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8969 Mon, 18 Mar 2019 17:09:53 +0700 ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2511 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8968 Mon, 18 Mar 2019 16:48:55 +0700 รวมศิษย์เก่านับพันในงาน “50 ปี หนึ่งเดียว ม.อ.รวมช่อศรีตรัง” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน “50 ปี หนึ่งเดียว ม.อ.รวมช่อศรีตรัง” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานมีกิจกรรมการออกบูธแสดงผลงานจาก 5 วิทยาเขต การแสดงดนตรี “ศรีตรังแบนด์” การแสดงจากทุกวิทยาเขต ซุ้มอาหารเมนูเด็ดจากปักษ์ใต้ โต๊ะจีน การแสดงมุทิตาจิต คณาจารย์อาวุโส แฟชั่นโชว์โดยผู้บริหาร นักศึกษาและศิษย์เก่า การประมูลสิ่งของ การขับร้องเพลงโดยนักร้องรับเชิญ และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8967 Mon, 18 Mar 2019 15:50:06 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน คณะที่เปิดสอน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8966 Mon, 18 Mar 2019 15:04:38 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน คณะที่เปิดสอน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8966 Mon, 18 Mar 2019 15:04:38 +0700 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กัญชา...งานวิจัยและข้อกฎหมาย” สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กัญชา...งานวิจัยและข้อกฎหมาย” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ - สายพันธุ์กัญชากับการรักษาโรค และ Entourage effect โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - องค์การเภสัชกรรมกับการปลูกและการผลิตสารสกัดจากกัญชา, การนำสารสกัดกัญชาไปใช้ในงานวิจัย โดย ดร.ภญ.นันทกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8965 Mon, 18 Mar 2019 14:27:55 +0700 สถาบันสันติศึกษารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันสันติศึกษา จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8964_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8964 Mon, 18 Mar 2019 14:03:29 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,290 บาท รายละเอียดประกาศ http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/msf20190305.pdf ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21,320 บาท รายละเอียดประกาศ : http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/res20190305.pdf รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://www.sec.psu.ac.th/…/file/recruit/application_form.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8963 Mon, 18 Mar 2019 11:57:15 +0700 คณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประจำหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8962_fms-new-staff-1-3-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8962 Mon, 18 Mar 2019 11:45:57 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก" ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับวิทยากร นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวไทย ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญจาก SEAFDEC และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติก มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8961 Mon, 18 Mar 2019 11:29:31 +0700 ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา) ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขยายเวลา) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวคิดและรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. เพื่อสร้างประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กติกาการประกวด 1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 2.รางวัลในการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8960 Mon, 18 Mar 2019 11:19:47 +0700 รับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1321-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8959 Mon, 18 Mar 2019 11:09:38 +0700 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1323-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8958 Mon, 18 Mar 2019 10:59:51 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ วุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มี.ค. 62) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8957_New3-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8957 Mon, 18 Mar 2019 10:42:12 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆได้ตามไฟล์ที่แนบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8956_New2-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8956 Mon, 18 Mar 2019 10:37:16 +0700