ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 29 Feb 2020 02:24:42 +0700 เชิญส่งผลงานวิดีโอ ชิงทุนวิจัยมูลค่ากว่า 60,000 บาท และไปแข่งขันที่ USA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ British Council Thailand และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ FameLab Thailand 2020 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ *** ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มีนาคม 2563 *** เอกสารประชาสัมพันธ์ รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะปีนี้ 1.ทุนวิจัยมูลค่ากว่า 60,000 บาท 2.เลือกเยี่ยมชมห้องแล็บใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร 3.เดินทางไปแข่งขันเวทีโลกที่สหราชอาณาจักร ติดตามตัวอย่างและรายละเอียดได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9450 Fri, 28 Feb 2020 17:02:15 +0700 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกและมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9449 Fri, 28 Feb 2020 13:30:28 +0700 แหล่งบทความวิชาการ บทความวิจัย จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ThaiJO ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online - ThaiJO) เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO มีรายชื่อมากกว่า 700 รายชื่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9448 Thu, 27 Feb 2020 14:43:25 +0700 สิทธิการยืมทรัพยากรของหอสมุด ฉบับใหม่ ไฉไลกว่าเดิม!! สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการให้ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืมและคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่นๆ ที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด โดยสิทธิการยืมทรัพยากรของสมาชิกประเภทอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศระเบียบการใช้ห้องสมุดฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดได้ที่ : https://clib.psu.ac.th/images/ratana/EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9447 Thu, 27 Feb 2020 14:30:55 +0700 รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อ่านรายละเอียด : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/Acc-Lacturer-7-2-63.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/register-form-5-2-63.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9446 Thu, 27 Feb 2020 14:22:37 +0700 รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563 อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/lecturer2-phd-5-2-63.pdf ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.fms.psu.ac.th/images/FMSdataPDF/register-form-5-2-63.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9445 Thu, 27 Feb 2020 13:49:10 +0700 ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผลงานวิจัย “นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง” ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง” ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9444 Thu, 27 Feb 2020 10:25:17 +0700 ขายทอดตลาดพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำนวน 133 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดูรายละเอียดอ่านได้ที่ http://app.fms.psu.ac.th/fms/news1/web/uploads/news1/143.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9443 Wed, 26 Feb 2020 16:27:40 +0700 เปิดรับสมัครน้อง ๆ ร่วมโครงการ Mini Junior Tech Inventors สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ร่วมโครงการ Mini Junior Tech Inventors รุ่นที่ 6 ตอน " Microbit learn to Code" ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 (อาคาร LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำไมต้อง Micro: bit ? บอร์ด Micro: bit สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐิ์และของเล่นต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจการเขียนโค้ดมากขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเชิงตรรกะ และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโปรแกรมได้ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9442 Wed, 26 Feb 2020 13:46:37 +0700 แนะนำแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฟรี!! สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนำแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ฟรี !! ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection - TDC) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ เข้าใช้ได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9441 Wed, 26 Feb 2020 13:34:04 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Computer Kids Camp" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนที่กำลังขึ้นระดับชั้น ป.4 - ป.6 เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Computer Kids Camp รุ่นที่ 1/63” ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้ออบรม อุ่นเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาจินตนาการ (สำรวจโลกดิจิตอล) นักเขียนรุ่นจิ๋วด้วย Microsoft Word เถ้าแก่น้อยหัดออมด้วย Microsoft Excel (บันทึกรายรับ-รายจ่าย) Microsoft Excel คือโปรแกรมอะไร เราจะเพิ่ม ลบ เซลล์/ชีตได้อย่างไร ออกแบบตารางในแบบที่ชอบ รายรับ-รายจ่าย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9440 Wed, 26 Feb 2020 09:12:18 +0700 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต วิจัยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต วิจัยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต นักวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิจัยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกปีของจังหวัดภูเก็ตเป็นเหตุในปริมาณความต้องการน้ำเพิ่มสูง ข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่า จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการน้ำต่อปีเฉลี่ย 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่การผลิตน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9439 Tue, 25 Feb 2020 10:33:46 +0700 ขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อข่าวปลอมและกรุณางดการเผยแพร่ต่อ ​ตามที่ได้มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับคำแนะนำสุขภาพไวรัส COVID-19 ที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในสื่อสังคมออนไลน์ นั้น ข้อความดังกล่าว ไม่ได้มาจาก Official page โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – Songklanagarind Hospital ​ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว และกรุณางดการเผยแพร่ต่อ จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดให้กับสังคมวงกว้าง ​​สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ที่ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง COVID-2019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สื่อเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามข้อมูลได้ที่ || https://www.psu.ac.th/th/node/9437 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9438 Sun, 23 Feb 2020 00:48:30 +0700 ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   Precautionary measures  Travel declaration form   Situation Updates  Q&A COVID-19                       คำถามที่เจอบ่อย                                      อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9437 Sat, 22 Feb 2020 23:57:16 +0700 ม.อ. ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศ โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย เพิ่มเติมจากประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้ 1. โปรดพิจารณาเรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 2. กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9432 Fri, 21 Feb 2020 16:35:48 +0700