ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 19 Nov 2018 18:50:05 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-7428-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8804 Mon, 19 Nov 2018 14:01:14 +0700 เปิดรับสมัครแล้ว...“ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งการกุศล “ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 (PSU HATYAI NATURE RUN) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์ และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท รับเสื้อวิ่งดอกศรีตรัง/เหรียญ/เสื้อ Finisher เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเส้นทางถนนกาญจนวณิชย์ แบ่งเป็น 13 รุ่น ดังนี้ ชายอายุ 16 – 29 ปี -->หญิงอายุ 16 – 29 ปี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8802 Wed, 07 Nov 2018 14:13:55 +0700 รับสมัครบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมโนราสงขลานครินทร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมโนราสงขลานครินทร์ สอนการรำโนรา ผสมท่า สอนเครื่องดนตรีลูกคู่โนรา อาทิ ทับ โหม่ง ปี่ กลอง **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน** เริ่มเรียน : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00-19.00 น. (เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี) สมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โทร.074-289680-3 หรือ 091-0419169 (ครูกำพล) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8801 Tue, 06 Nov 2018 14:46:40 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Are we ready ? (Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model)” ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Are we ready ? (Translational Research from Academia to Industry : Following the Thailand 4.0 Model)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8800 Tue, 06 Nov 2018 14:38:21 +0700 “ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan” “ทีมลูกพระบิดา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รองศาสตรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8799 Tue, 06 Nov 2018 14:28:58 +0700 โครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%” สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%” ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ ห้อง ภ. 5201 (ชั้น 2) อาคารศึกษาวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุยซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ ในการนี้ สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอเรียนเชิญท่านและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (ขออภัยไม่รับลงทะเบียนทางโทรศัพท์) โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ E-mail : psu-faculty-senat... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8797 Tue, 06 Nov 2018 14:21:59 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ขั้นเทพ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2 Smart Proposal Writing Workshop Season 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ค่าสมัครท่านละ 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 สมัครออนไลน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8796 Tue, 06 Nov 2018 14:17:04 +0700 ม.อ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ ทำบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายองค์กฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ (อาคารเอนกประสงค์, โรงครัว-โรงเลี้ยง, ห้องน้ำ และอาคารที่พักจิตอาสา-คนชรา) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายบริวารกฐิน ณ โพธิธรรมสถาน วัดประชาสันติ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2561 ใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8795 Tue, 06 Nov 2018 14:10:15 +0700 ทุนการศึกษา Soddatta Charity Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา Soddatta Charity Fund ประจำปีการศึกษา 2561โดย คุณนิตติ จิระนคร และ ผู้แทนคณะ Soddatta Charity Fund จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและคหบดีในจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะ Soddatta Charity Fund ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยคุณนิตติ จิร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8794 Wed, 31 Oct 2018 15:42:43 +0700 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้ จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. - พิธีรดน้ำศพ - พิธีรดน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8793 Wed, 31 Oct 2018 15:36:33 +0700 องค์กรด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตร่วมให้แนวคิดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.อ.ภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมหารือร่วมกับนายกสมาคม ประธานชมรม ผู้บริหารภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรื่องแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2 วิทยาเขตภูเก็ต โดยอาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต ประธานสาขาวิชาการจัดการการบริการและธุรกิจ เป็นประธานประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม ได้แก่ คุณสุพัตรา จารุอริยานนท์ ที่ปรึกษาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8792 Wed, 31 Oct 2018 15:19:18 +0700 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล และ นางสาวปวีณา ส่งเมือง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) จัดประกวดโดย Asian Packaging Federation (APF) Tokyo, Japan ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ นางสาวปวีณา ส่งเมือง และผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานทั้งสองชิ้นได้สิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมส่งต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทนักศึกษา ระดับเอเชีย (ผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8791 Mon, 29 Oct 2018 15:50:12 +0700 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ได้เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 9 พ.ย. 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8790_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8790_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8790 Fri, 26 Oct 2018 15:26:52 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมโหวต เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในอ.หาดใหญ่ ในโครงการ"หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2 " คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ผ่านการโหวตให้หมอหมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ในโครงการ "หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2 " รายการ Pet lover by Jerhigh ดำเนินรายการโดยคุณแพรว คณิตกุล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศ TNN จัดโครงการ “หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร Season 2” เพื่อร่วมช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ในจังหวัดที่คณะสัตวแพทย์ตั้งอยู่ ผ่านการมอบอาหารสุนัข Jerhigh โดยเพียงปลายนิ้วของทุกคนช่วยกด Like และ Share ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องหมาที่ด้อยโอกาสให้อิ่มท้อง กับ หมอหมาใจหล่อ ทั้ง 20 คน จาก 10 สถา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8789 Fri, 26 Oct 2018 14:35:31 +0700 เชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" ฟรี! ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่านเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยได้ฟรี! เนื่องใน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย บริการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บริการนวดบำบัด สอนทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สามารถจองคิวเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ 074-282710 (แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8787 Fri, 26 Oct 2018 14:29:21 +0700