ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 19 Sep 2019 09:53:34 +0700 พบบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ในวันถือประโยชน์ฯ 24 กันยายน นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยเชิญ คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ที่อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตามกำหนดการดังนี้ n9188_PSUThdoc190962.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9188 Wed, 18 Sep 2019 17:37:14 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นพนักงานรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 10,060.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท กำหนดการรับสมัครบัดนี้ – 26 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ || https://www.dent.psu.ac.th/dent/index.php/news/89-jobs/541-postgrad-job62.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9187 Tue, 17 Sep 2019 16:00:51 +0700 ทดลองใช้งานฐานข้อมูล HeinOnline เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 7 ต.ค. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล HeinOnline ฐานข้อมูล HeinOnline เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมาย เข้าใช้งานได้ที่ : https://heinonline.org/HOL/Welcome ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 ตุลาคมนี้ ใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 3 #PSULIB #trialdatabase อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9186 Tue, 17 Sep 2019 15:52:43 +0700 สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม **เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2562 **รับจำนวนจำกัด 8 คนเท่านั้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสปา คุณอนิดา โทณะวณิก ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสปาฮาลาล ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ลิงค์ลงทะเบียน : https://airtable.com/shrbuvUdwJhOTGBA8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ : http://www.halinst.psu.ac.th/…/publicize-th/106... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9185 Tue, 17 Sep 2019 15:46:54 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 546 รายการ ผู้ที่ประสงค์จะซื้อทุกรายสามารถตรวจสอบ พัสดุขายทอดตลาดในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ซื้อพัสดุขายทอดตลาดทุกราย ให้ไปยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.0-7428-7526-7 หรือ 0-7421-2910 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/Announce/salemarket2561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9184 Tue, 17 Sep 2019 15:42:29 +0700 ร่วมสัมมนา : "The Current Trend of Mass Spectrometer for Routine to Research" ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "The Current Trend of Mass Spectrometer for Routine to Research" การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ Mass Spectrometer ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารอันตรายตลอดจนสารที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ.ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuM077LlGy6EZ_9yZSlWp269bngn73WBej5vaI5i2Czh3o5g/viewform อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9183 Tue, 17 Sep 2019 15:36:06 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท ทรงสนพระทัยโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานหลักปรัชญา แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9181 Thu, 12 Sep 2019 12:12:43 +0700 คลินิกนอกเวลา : คลินิกนักศึกษา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ขยายเวลาเปิดทำการเวลา 16.00-19.00 น. คลินิกนอกเวลา : คลินิกนักศึกษา โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ขยายเวลาเปิดทำการเวลา 16.00-19.00 น. ให้บริการโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาล ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเวชกรรมไทย นวด ประคบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร อัตราค่าบริการ คิดครึ่งราคาจากค่าบริการปกติ **กรณีการรักษาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์** เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0-7428-2710 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9179 Thu, 12 Sep 2019 11:37:12 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 9 กันยายน 2562 “บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม ” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ยาโคบุส วิลเฮลมุส มาเรีย นอร์เดอร์เมียร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปริญญา วิทยาศา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9178 Mon, 09 Sep 2019 19:51:00 +0700 “ผู้ที่มุ่งมั่นสร้างความเจริญแก่ส่วนรวม จะส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย” พระโอวาทพระราชทานแก่บัณฑิต ม.อ. วันที่ 8 กันยายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ดร.เพตรา คาโลวพ์โคว่า (Dr. Petra Chaloupková) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9177 Sun, 08 Sep 2019 20:59:01 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9176 Sat, 07 Sep 2019 20:35:56 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9175 Sat, 07 Sep 2019 20:33:10 +0700 ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 1. รับชมผ่าน YouTube https://www.youtube.com/user/dtechnopattani/live YouTube ช่อง2 (ลิงค์ในการรับชมแต่ละช่วงดังนี้ ) รับชม ช่วง 1 รับชม ช่วง 2 รับชม ช่วง 3 รับชม ช่วง 4 2. รับชมผ่าน Facebook Live Facebook ช่อง1 PSU Television : https://www.facebook.com/PSUTelevision/ Facebook ช่อง2 : https://www.facebook.com/psutvs/ 3. รับชมผ่านช่องทางอื่นๆ เว็บไซต์ >oarchannel.oas.psu.ac.th เว็บไซต์ >Vidyo WebCast เว็บไซต์ >eduit.pn.psu.ac.th เว็บไซต์ >Zoom Video Webinars คลื่นเอฟเอ็ม 88 HI CABLE TV SONGKHLA , เครือข่าย HI CABLE T... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9174 Sat, 07 Sep 2019 12:16:27 +0700 เชิญสมัครร่วมเป็นสมาชิก Asian Society of Natural Products สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็น สมาชิก Asian Society of Natural Products ด้วยมีการจัดตั้ง Asian Society of Natural Products(ASNP) ซึ่งเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ จึงแจ้งให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Membership fee (ต่อปี) ดังนี้ นักวิจัย 1,500 บาท,นักศึกษา 900 บาท,Corporate/Group 15,000 บาท Benefit >> ASNP member rate ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง NATPRO8 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา จักรทอง (Thai Secretary) E-mail: suda.ch@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9173 Thu, 05 Sep 2019 14:35:18 +0700 “คุณอภิสิทธิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว “อาเซียนต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้ประชาคมมีส่วนร่วมในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ในหัวข้อ “บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน” โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พูดถึงบทบาทอาเซียนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้นั้น ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9172 Thu, 05 Sep 2019 14:27:35 +0700