ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 14 Oct 2019 06:35:33 +0700 เชิญชวนนักศึกษา ม.อ. ร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market 2020-R2M) ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมทรานสคริป และฟรีตลอดโครงการ รับสมัคร : วันนี้ – 13 ตุลาคม 2562 สมัครได้ที่ : https://forms.gle/a1UQZ28iYhiBTMEM7 ประกาศรายชื่อ : 15 ตุลาคม 2562 Bootcamp : 19-20 ตุลาคม 2562 ณ ม.อ.หาดใหญ่ Pitching ระดับมหาวิทยาลัย : 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อคัดเลือก 15 ทีม ไประดับภูมิภาค Pitching ระดับภูมิภาค ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9202 Thu, 03 Oct 2019 15:02:29 +0700 ม.อ.เชิดชู ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 ม.อ.ยกย่องผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น พร้อมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”โดย คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม และยกย่องผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น พร้อมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”โดย คุณบิณฑ์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9200 Thu, 03 Oct 2019 14:12:01 +0700 รับสมัครเรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยมีเครื่องดนตรีไทยให้เลือก ดังนี้ ขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่มีพื้นฐาน เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 – 18.00 น.เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มมีพื้นฐาน เรียนทุกวันอังคาร เวลา 17.00 – 18.00 น.เริ่มเรียนวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 (รับสมัครจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9195 Wed, 02 Oct 2019 14:14:21 +0700 ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรมฟรี (1 คน / 1 การรักษา) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรมฟรี ( 1 คน/ 1 การรักษา) ผู้ใหญ่ 1,000 ราย เด็ก 200 ราย อุดฟัน 200 ราย ขูดหินปูน 300 ราย ผ่าฟันคุด 60 ราย ถอนฟัน ไม่จำกัดจำนวน (แต่ปิดรับเวลา 14.30 น.) เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 7.00 น. ณ หน้าอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม จนกว่าบัตรจะหมด เริ่มตรวจเพื่อคัดกรองแยกประเภทการรักษา เวลา 8.00 น. ที่ลานชั้น B อาคาร 3 เข้ารับการรักษาที่คลินิกต่างๆ เวลา 8.30 – 15.30 น. ทันตกรรมเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9191 Mon, 30 Sep 2019 10:26:25 +0700 24 กันยายน วันมหิดล มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9190 Tue, 24 Sep 2019 00:53:35 +0700 พบบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ในวันถือประโยชน์ฯ 24 กันยายน นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเพื่อดำเนินชีวิตตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยเชิญ คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ที่อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตามกำหนดการดังนี้ n9188_PSUThdoc190962.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9188 Wed, 18 Sep 2019 17:37:14 +0700 ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที รางวัลรองชนะเลิศ คือ “เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า” โดย นายกฤษฎา ศรสำแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม รางวัลชมเชย คือ “มนต์เสน่ห์สงขลา” โดย นายศีรชัช บัวเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ ประเภทสารคดีไม่จำกัดความยาว มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ “Satun land of incredible stories” โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9149 Fri, 09 Aug 2019 14:17:49 +0700 ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp 2019 โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน และยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ณ สถานที่ที่มีทิวทัศน์อันงดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ฟ รี ! ! ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ไฮไลท์ ! ! ! สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด แบบสุดชิลล์จากท้องทุ่งตามวิถีชีวิตของชุมชนในแบบที่หาไม่ได้ จากสังคมเมือง และเรียนรู้การทำนาปีและนาปรังอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9146 Thu, 08 Aug 2019 22:41:18 +0700 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการปฐมนิเทศ ระหว่าง 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการปฐมนิเทศ ระหว่าง 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ รายละเอียดกำหนดการ || n9134_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9134 Thu, 25 Jul 2019 14:24:00 +0700 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ n9123_PSUTHDOC190718_01.pdf ข้อมูลจาก : กองกิจการนักศึกษา https://student.psu.ac.th/web/home อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9123 Thu, 18 Jul 2019 16:06:48 +0700 ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงาน ประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมถิ่นใต้ในยุค 4.0" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ส่งคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล อายุ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ ทางกล่องข้อความ "inbox" เพจ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมแสดงการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ และรับรางวัล ณ กระทรว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9121 Fri, 12 Jul 2019 14:56:58 +0700 ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เข้าร่วมโครงการ “คุณแม่คนดีที่ 1” คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ คร้ังที่ 7” โดยเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งบทความเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “คุณแม่คนดีที่ 1” รวม 18 รางวัล คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 ให้นมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือน ลูกมีอายุครบ 6 เดือน และไม่ถึง 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้กินนมแม่อย่างเดียวได้นานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขณะนี้ยังคงให้นมแม่อยู่อย่างต่อเนื่อง กลุ่มที่ 2 ให้นมแม่นานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ลูกมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ 1กรกฎาคม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9119 Thu, 11 Jul 2019 16:16:24 +0700 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ รณรงค์คัดแยกขยะ จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ได้มีนโยบายจัดทำวาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” และได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในประเด็นที่ 3 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงได้รับมอบหมายให้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอขึ้นมา อีกทั้งทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะภายในหน่วยงานอยู่แล้วด้วย ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะได้ร่วมกันจัดทำเพลงและมิวสิก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9117 Thu, 11 Jul 2019 10:32:21 +0700 ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป อุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 08.00น. ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ** ผู้ร่วมตักบาตรให้นำอาหารแห้งมาเอง, แต่งกายด้วยชุดดำ ** วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 04.30 - 09.30 น. การลงทะเบียนเพื่อร่วมวิ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน เปิดรับลงทะเบียน 8 ก.ค.62 - 10 ส.ค. 62 สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/dFpV1 ลงทะเบียนเรียบร้อย ตรวจสอบรายชื่อ https://qrgo.page.link/UD2Q7 แจก Wristband ฟรี! ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9115 Tue, 09 Jul 2019 16:16:46 +0700 เชิญเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เชิญชวน...เพื่อน พ้อง น้อง พี่... ใครยังไม่มีโปรแกรมไปเวียนเทียนที่ไหนในวันอาสาฬหบูชา มาร่วมงานเวียนเทียนกันได้ วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ. (ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ประมาณ 200 ม) แล้วเจอกันนะ... กำหนดการ เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรม “เปิดวงสนทนาชีวิต” เวลา 17.00 – 18.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เวลา 18.00 – 19.00 น. "สุขกันเถอะโยม" โดย พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ วัดนิคมประทีป จ.ตรัง เวลา 19.00 - 20.00 น. พิธีเวียนเทียน/เสร็จพิธี หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9110 Mon, 08 Jul 2019 15:08:30 +0700