ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 19 Aug 2019 01:02:53 +0700 ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.ประกาศผลสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที รางวัลรองชนะเลิศ คือ “เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า” โดย นายกฤษฎา ศรสำแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม รางวัลชมเชย คือ “มนต์เสน่ห์สงขลา” โดย นายศีรชัช บัวเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ ประเภทสารคดีไม่จำกัดความยาว มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ “Satun land of incredible stories” โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9149 Fri, 09 Aug 2019 14:17:49 +0700 ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp 2019 โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน และยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ณ สถานที่ที่มีทิวทัศน์อันงดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ฟ รี ! ! ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ไฮไลท์ ! ! ! สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด แบบสุดชิลล์จากท้องทุ่งตามวิถีชีวิตของชุมชนในแบบที่หาไม่ได้ จากสังคมเมือง และเรียนรู้การทำนาปีและนาปรังอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9146 Thu, 08 Aug 2019 22:41:18 +0700 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการปฐมนิเทศ ระหว่าง 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการปฐมนิเทศ ระหว่าง 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ รายละเอียดกำหนดการ || n9134_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9134 Thu, 25 Jul 2019 14:24:00 +0700 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ n9123_PSUTHDOC190718_01.pdf ข้อมูลจาก : กองกิจการนักศึกษา https://student.psu.ac.th/web/home อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9123 Thu, 18 Jul 2019 16:06:48 +0700 ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงาน ประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมถิ่นใต้ในยุค 4.0" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ส่งคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล อายุ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ ทางกล่องข้อความ "inbox" เพจ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมแสดงการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ และรับรางวัล ณ กระทรว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9121 Fri, 12 Jul 2019 14:56:58 +0700 ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เข้าร่วมโครงการ “คุณแม่คนดีที่ 1” คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ คร้ังที่ 7” โดยเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งบทความเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “คุณแม่คนดีที่ 1” รวม 18 รางวัล คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 ให้นมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือน ลูกมีอายุครบ 6 เดือน และไม่ถึง 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้กินนมแม่อย่างเดียวได้นานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขณะนี้ยังคงให้นมแม่อยู่อย่างต่อเนื่อง กลุ่มที่ 2 ให้นมแม่นานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ลูกมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ 1กรกฎาคม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9119 Thu, 11 Jul 2019 16:16:24 +0700 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ รณรงค์คัดแยกขยะ จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ได้มีนโยบายจัดทำวาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” และได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในประเด็นที่ 3 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงได้รับมอบหมายให้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอขึ้นมา อีกทั้งทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะภายในหน่วยงานอยู่แล้วด้วย ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะได้ร่วมกันจัดทำเพลงและมิวสิก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9117 Thu, 11 Jul 2019 10:32:21 +0700 ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป อุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 08.00น. ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ** ผู้ร่วมตักบาตรให้นำอาหารแห้งมาเอง, แต่งกายด้วยชุดดำ ** วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 04.30 - 09.30 น. การลงทะเบียนเพื่อร่วมวิ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน เปิดรับลงทะเบียน 8 ก.ค.62 - 10 ส.ค. 62 สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/dFpV1 ลงทะเบียนเรียบร้อย ตรวจสอบรายชื่อ https://qrgo.page.link/UD2Q7 แจก Wristband ฟรี! ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9115 Tue, 09 Jul 2019 16:16:46 +0700 เชิญเข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เชิญชวน...เพื่อน พ้อง น้อง พี่... ใครยังไม่มีโปรแกรมไปเวียนเทียนที่ไหนในวันอาสาฬหบูชา มาร่วมงานเวียนเทียนกันได้ วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ. (ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ประมาณ 200 ม) แล้วเจอกันนะ... กำหนดการ เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรม “เปิดวงสนทนาชีวิต” เวลา 17.00 – 18.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เวลา 18.00 – 19.00 น. "สุขกันเถอะโยม" โดย พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ วัดนิคมประทีป จ.ตรัง เวลา 19.00 - 20.00 น. พิธีเวียนเทียน/เสร็จพิธี หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9110 Mon, 08 Jul 2019 15:08:30 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ดาวน์โหลดเอกสารขอเชิญร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://www.cc.psu.ac.th/pdf/cc-psuopenhouse2019.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9109 Mon, 08 Jul 2019 15:00:37 +0700 หอประวัติ ม.อ.เทิดพระเกียรติ ร.10 ผ่านตราไปรษณียากร หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการ “ตราไปรษณียากร..บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานชั้น 1 ภายในอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ กล่าวว่าผู้เข้าชมนิทรรศการ จะได้ชมการแสดงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 12 ชุด ในโอกาสสำคัญตั้งแต่ ปี พศ.2515 เช่น ตราไปรษณี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9103 Wed, 03 Jul 2019 14:39:08 +0700 อบรมยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย “จดแจ้งง่าย จดแจ้งไว ได้มาตรฐาน อย.” ไม่มีค่าใช้จ่าย เชื่อว่ามีหลายคนกำลังมองหาธุรกิจอะไรสักอย่าง และธุรกิจเครื่องสำอางถือได้ว่าเป็นอีก 1 ธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ขณะเดียวการจะเริ่มธุรกิจเครื่องสำอางไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับ ผู้ประกอบการ Sme กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP บุคคลทั่วไปที่ประกอบธุรกิจ หรือ วิสาหกิจรายย่อย จะได้รู้ข้อมูลสารปนเปื้อนในเครืองสำอาง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจดแจ้งอย่างไรให้ได้ไวและถูกต้อง รวมถึงมาตรฐานสถานที่ผลิต มีคำตอบในงานนี้ . โครงการอบรมยกระดับมาตรฐานเครื่องสำอางไทย “จดแจ้งง่าย จดแจ้งไว ได้มาตรฐาน อย.” ไม่มีค่าใช้จ่าย . อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9100 Fri, 28 Jun 2019 13:29:10 +0700 นักวิจัย ม.อ. รับรางวัล "ผลงานวิจัยเด่น สกว." ประจำปี 2561 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยเด่น สกว." ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยได้รับรางวัล 2 ท่านคือ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9096 Fri, 28 Jun 2019 11:41:43 +0700 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ สมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ วัดเทพสุวรรณนาราม บ้านปาดังแปลง ตำบลปาดังเปอร์เรียง อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9075 Thu, 13 Jun 2019 14:54:58 +0700 ร่วมส่งผลงานประกวดสุนทรพจน์ บทกวี หนังสั้น และภาพถ่าย ชิงทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานประกวดสุนทรพจน์ บทกวี หนังสั้น และภาพถ่าย ชิงทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประเภทการประกวด สุนทรพจน์ บทกวี หนังสั้น ภาพถ่าย หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ” คุณสมบัติ : ระดับมัธยม อุดมศึกษาและเทียบเท่า รางวัลการประกวด --> สุนทรพจน์ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9056 Fri, 07 Jun 2019 15:37:53 +0700