ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 21 Mar 2019 21:38:23 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน คณะที่เปิดสอน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8966 Mon, 18 Mar 2019 15:04:38 +0700 ขอเชิญประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ขอเชิญ เยาวชน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ประเภทของผลงาน คลิปวีดีโอสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที สารคดีไม่จำกัดความยาว ** โดยให้จัดทำเป็นภาษาของตนเองและใส่คำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะจัดทำคนเดียวหรือเป็นทีมก็ได้ แต่จะส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 26 เมษายน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8950 Thu, 07 Mar 2019 16:14:25 +0700 ขอเชิญชมนิทรรศการ " The Touch of Nature " By Yeon Soon Choi *เข้าชมฟรี** ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ " The Touch of Nature " By Yeon Soon Choi พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-289680-3 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8948 Thu, 07 Mar 2019 15:49:26 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโนรา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วม "พิธีไหว้ครูโนรา" เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวใต้ วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ** พิธีผูกผ้า - ตัดจุก / ไหว้ครูโนรา / ชมการแสดงโนรา ** วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๗.๐๐ น. พิธีเบิกโรง ๑๘.๐๐ น. พิธีชุมนุมครู กราบครู โดยโนราจำเริญ ศ. พนมศิลป์ ๒๐.๐๐น. พบกับการแสดง - โนราหนูแขม ประดิษฐ์ศิลป์ จังหวัดกระบี่ - โนราหนูอาบ เจริญศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๖.๐๐ น. พิธีชุมนุมครู กาดครู ๐๙.๐๐ น. โนราใหญ่แต่งพอก รำหน้าพอก - พิธีสอดเคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8945 Thu, 07 Mar 2019 15:24:24 +0700 เชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภาคเช้า ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ภาคบ่าย ร่วมเชิดชู ผู้มีผลงานด้านวิชาการ สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย คิดค้นผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมฟังทอล์คโชว์ จาก อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคุณค่าส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8934 Thu, 21 Feb 2019 14:48:54 +0700 ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ช่วง Summer : Graphic Kids Camp ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ ที่มีอายุ 8 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ช่วง Summer : Graphic Kids Camp (Graphic Animation with PowerPoint) วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ * เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การออกแบบกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint * หาความรู้นอกห้องเรียนด้วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. * กิจกรรมพ่อครัว – แม่ครัวตัวน้อย * กิจกรรม DIY * ฝึกการกล้าแสดงออก * อาหารว่าง 2มื้อ/วัน ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8932 Thu, 21 Feb 2019 14:19:39 +0700 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครแล้ว ”การวาดภาพการ์ตูน” สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ || https://www.nhm.psu.ac.th/2019/01/15/cartoon-drawing-th/?fbclid=IwAR2fpOUbAe7_E4x1PDto6y7eGyNFT-JDLM20tqcLI-d2HFHOMdHffAjgI-o อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8924 Thu, 07 Feb 2019 15:45:59 +0700 เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุมอ่าวไทย. อาคารบริการวิชาการกลางและเรียนรวม(ตึกตัวยู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี วิทยากร โดยท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ เหมาะกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 150 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8923 Thu, 07 Feb 2019 15:31:58 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562” สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562” ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ. (เลย ร.ร. ม.อ.วิทยานุสรณ์ 80 ม.) กำหนดการ เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรม “เปิดวงสนทนาชีวิต” เวลา 17.00 – 18.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เวลา 18.00 – 19.00 น. ฟังบรรยายธรรม หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไรให้ “สุข” ใจและได้ “ดี” โดย พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ วัดนิคมประทีป จ.ตรัง และถาม-ตอบ เวลา 19.00 - 20.00 น. พิธีเวียนเทียน/เสร็จพิธี หมายเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8914 Fri, 01 Feb 2019 15:56:34 +0700 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟเรียนจีนให้ลุกโชน" วันศุกรที่ 1 ก.พ. 62 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟเรียนจีนให้ลุกโชน" วิทยากร โดย คุณกอล์ฟ รายการ เทยเที่ยวไทย วันศุกรที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เพียง 70 ท่านเท่านั้น (ฟรี) สมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร.074-286658/099-4846289 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8906 Fri, 25 Jan 2019 14:15:55 +0700 วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 7 เมษายน 2562 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเดิน-วิ่ง การกุศล “วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 ผศ.เอมอร แซ่จิว ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจผ่านการประสาน งานตัวแทนศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ มีความต้องการใช้เครื่องดูดเสมหะจำนวนมาก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงที่ไม่สามารถไอออกเองได้ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีเครื่องดูดเสมหะไม่เพียงพอให้ยืมไปใช้ที่บ้าน โดยในปี 2561 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8904 Fri, 25 Jan 2019 14:08:55 +0700 ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 4 : Singapore Adventure โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 4 : Singapore Adventure ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เดินทางและผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง ดูรายละเอียดการรับสมัคร และเงื่อนไข ได้ทางเว็บไซต์ http://clpd.psu.ac.th และ Fanpage : PSU English Mania สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9223 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร / คุณโสติยา อันชูฤทธิ์) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8896 Thu, 17 Jan 2019 13:35:40 +0700 ร่วมประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวคิดและรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. เพื่อสร้างประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กติกาการประกวด 1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 2.รางวัลในการประกวด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร 3. การส่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8895 Thu, 17 Jan 2019 13:29:17 +0700 ขอเชิญชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ชุด นารายณ์อวตาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ชุด นารายณ์อวตาร จำนวน 3 รอบ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย 14.00 น. และ รอบค่ำ 18.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย 14.00 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี **พบกับ ศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรหลายท่าน** บัตรราคา 100, 200, 300, 500 บาท จองบัตรได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074 289 680-2 หรือ 081-5983551 (คุณสุมณฑา) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8893 Thu, 17 Jan 2019 13:22:19 +0700 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ สร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็ก ม.ปลาย เมื่อวันที่ 3 - 6 มกราคมที่ผ่านมา นักศึกษาในชุมนุมจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์-คณิต ผ่านค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ได้รับความสนใจอย่างมาก กิจกรรมค่ายในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงนักจุลชีววิทยาศึกษาทำงานเกี่ยวกับอะไร ทั้งนี้กิจกรรมในค่าย มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้ทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมรู้จักจุลินทรีย์ในธรรมชาติ, กิจกรรมโลกของพยาธิ, กิจกรรมประโยชน์จากจุลินทรีย์, กิจกรรมแบคทีเรียเรืองแสง และอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ ประธา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8892 Thu, 17 Jan 2019 13:16:07 +0700