ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 27 Jan 2021 02:03:50 +0700 ศูนย์อาสาสมัคร ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้าพัฒนาชุมชน-สังคม ยึดหลัก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”   "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50  ปี และหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ไฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ จากโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2547 และการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของงานกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้สังกัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10001 Wed, 20 Jan 2021 15:55:33 +0700 ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ อำเภอโคกโพธิ์ และภาคส่วนต่างๆ เปิดกิจกรรม “๑๐๐ ปี สถานีรถไฟปัตตานี” เส้นทางรถไฟท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับ อำเภอโคกโพธิ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน “๑๐๐ ปี สถานีรถไฟปัตตานี (โคกโพธิ์)” ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์ม ขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง  : ต่อยอดจาก Pattani Heritage City เพื่อเปิดเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม  อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ทำให้เห็นว่าเส้นทางรถสายมณฑลปัตตานี เป็นระบบคมนาคมการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่สำคัญ เช้าวันนี้ (23 ธันวาคม 2563)  ณ บริเวณสำนักงานเขต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9971 Mon, 28 Dec 2020 16:53:31 +0700 สถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ ม.อ.จัดนิทรรศการ “สมรม” โดย ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “สมรม” โดย ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ ระหว่างวันที่  7 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 ณ PSU Art Gallery อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  ผศ. ดร. วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นางสาวศจีพรรณ  เลาหวิริยะกมล    นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงาน PSU Art Gallery... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9957 Mon, 21 Dec 2020 17:41:13 +0700 ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ "สมรม" โดยระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ "สมรม" โดยระพีพัฒน์  ผลรัตนไพบูลย์  จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 29  มกราคม 2564 และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการได้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา  17.30 น. เป็นต้นไป ณ PSU Art Gallery อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้สนใจเข้าชมฟรี  นักศึกษา ม.อ. บันทึกทรานสคริปกิจกรรม 2 ชม.(กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯและ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ) สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อเข้าชมนิทรรศการได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9927 Fri, 04 Dec 2020 15:46:58 +0700 นศ.ม.อ.กว่า 600 คน พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ใน 6 ค่ายสงขลานครินทร์ นักศึกษาสงขลานครินทร์ จัดทำค่ายสงขลานครินทร์ ช่วงปิดภาคเรียน สร้างสื่อการเรียนรู้  ปรับปรุงโรงเรียน ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตอบโจทย์พื้นที่ ในการพัฒนา ที่สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ค่าย ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่และคณะผู้บริหาร เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ค่าย ซึ่งมีนักศึกษากว่า 600 คน ใน   4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช  ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9913 Wed, 02 Dec 2020 14:29:55 +0700 พบกับกิจกรรม “Open Innovation : ROAD SHOW ภาคใต้ ครั้งที่ 2" พบกับกิจกรรม “Open Innovation : ROAD SHOW ภาคใต้ ครั้งที่ 2" สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และ STARTUP กับกิจกรรม “Open Innovation : ROAD SHOW ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา             พบกับการบรรยายต่าง ๆ - What is Innovation ? - How to write the innovation proposal? - จุดประกายธุรกิจนวัตกรรม - การให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม - การก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9887 Fri, 13 Nov 2020 22:36:03 +0700 สีสันวันลอยกระทงเมื่อ 31 ตุลาคม 2563 ที่ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดให้มีการประดิษฐ์กระทงบุฟเฟ่ต์ ณ ลานตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แบบวิถีใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว และอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเตรียมใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ณ บริเวณใต้ตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ผู้ร่วมงานประดิษฐ์กระทงในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ทั้งนี้ รายได้จาการร่วมสมทบทุนกิจกรรมกระทงบุฟเฟ่ต์ ค่ายอาสาพัฒนา ค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9861 Tue, 03 Nov 2020 09:16:03 +0700 31 ตุลาคม 2563 ร่วมงานลอยกระทงที่ ม.อ. วิถีใหม่ แบบนิวนอร์มอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทงบุฟเฟ่ต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ณ ลานตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป แบบวิถีใหม่ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานลอยกระทงประจำปี2563 เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ โดยม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9843 Thu, 22 Oct 2020 14:06:46 +0700 ทันตะ ม.อ. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ร่วมจัดงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติและเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งกิจกรรมแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ เพื่อสดุดีสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า จัดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 1,000 รายและเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งกิจกรรมแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ เพื่อสดุดีสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9840 Wed, 21 Oct 2020 21:26:24 +0700 ม.อ. ยกย่องแพทย์และผู้ใหญ่บ้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยได้ริเริ่มจัดวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 11 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” กิจกรรมเริ่มด้วยการพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ ของคณะ หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9801 Thu, 24 Sep 2020 16:10:14 +0700 ทำฟันเทียม(ฟันปลอม) ทั้งปากฟรีกับนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการทำฟันเทียมทั้งปากฟรี โดยทำกับนักศึกษาทันตแพทย์ กำหนดตรวจคัดกรองระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน ผู้ป่วยต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีฟันในช่องปากไม่เกิน 4 ซี่ โดยมีความประสงค์จะใส่ฟันเทียมทั้งปากแบบถอดได้ สามารถเดินทางมารับการรักษาได้ประมาณ 10 ครั้ง ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ป่วยจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้- ได้รับการนัดหมายทันทีหลังจากผ่านการตรวจประเมินจากอาจารย์ทันตแพทย์โดยไม่ต้องรอคิว - ยกเว้นค่าใช้จ่ายตลอดโครงการทุกกรณี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมช่องปาก (เช่น การถอนฟัน ตกแต่งกระดูกโรคปริทันต์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9650 Wed, 24 Jun 2020 16:57:52 +0700 สงขลานครินทร์จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ โดยกิจกรรม มีการรับบริจาคโลหิต จำหน่ายหนังสือมือสอง จำหน่ายผ้าสร้างสุข นำรายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   พร้อมทั้งกิจกรรมสอนทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9491 Sat, 14 Mar 2020 21:55:22 +0700 สทป. และ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจุดประกายความคิด-สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักวิจัยในอนาคต ที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดเยาวชนในการใฝ่หาความรู้ ค้นคว้า และต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอกย้ำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. และ ม.อ. ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9477 Tue, 10 Mar 2020 14:59:03 +0700 “PSU Innovation Ideas Challenge 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Digital Research and Innovation Institute – Drii,PSU) เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวด Ideas & Solutions สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ส่งข้อเสนอไอเดียและวิธีการแก้ปัญหา (Ideas&Solutions) เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ ม.อ. ความยาว 3-5 หน้า ขนาด A4 เงินสนับสนุนและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ส่งข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สนใจคลิกเลย รายละเอียดโครงการ หรือ สแกน QR Code จากในโปสเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-287395 หรือ https://www.facebook.com/drii.psu/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9470 Mon, 09 Mar 2020 11:51:01 +0700 เริ่มแล้ว! ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 สทป. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ มุ่งสร้างนักวิทย์ฯ จรวดรุ่นใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะความรู้ด้านจรวด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ด้านจรวดได้เผยแพร่สู่สังคมให้เป็นประโยชน์และเกิดการพัฒนากว้างขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2563 แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9467 Fri, 06 Mar 2020 18:26:09 +0700