ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 Sep 2020 14:37:21 +0700 ม.อ. ยกย่องแพทย์และผู้ใหญ่บ้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยได้ริเริ่มจัดวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 11 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” กิจกรรมเริ่มด้วยการพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ ของคณะ หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9801 Thu, 24 Sep 2020 16:10:14 +0700 ทำฟันเทียม(ฟันปลอม) ทั้งปากฟรีกับนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการทำฟันเทียมทั้งปากฟรี โดยทำกับนักศึกษาทันตแพทย์ กำหนดตรวจคัดกรองระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน ผู้ป่วยต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีฟันในช่องปากไม่เกิน 4 ซี่ โดยมีความประสงค์จะใส่ฟันเทียมทั้งปากแบบถอดได้ สามารถเดินทางมารับการรักษาได้ประมาณ 10 ครั้ง ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ผู้ป่วยจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้- ได้รับการนัดหมายทันทีหลังจากผ่านการตรวจประเมินจากอาจารย์ทันตแพทย์โดยไม่ต้องรอคิว - ยกเว้นค่าใช้จ่ายตลอดโครงการทุกกรณี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมช่องปาก (เช่น การถอนฟัน ตกแต่งกระดูกโรคปริทันต์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9650 Wed, 24 Jun 2020 16:57:52 +0700 สงขลานครินทร์จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ โดยกิจกรรม มีการรับบริจาคโลหิต จำหน่ายหนังสือมือสอง จำหน่ายผ้าสร้างสุข นำรายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์   พร้อมทั้งกิจกรรมสอนทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9491 Sat, 14 Mar 2020 21:55:22 +0700 สทป. และ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจุดประกายความคิด-สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักวิจัยในอนาคต ที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดเยาวชนในการใฝ่หาความรู้ ค้นคว้า และต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอกย้ำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทป. และ ม.อ. ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9477 Tue, 10 Mar 2020 14:59:03 +0700 “PSU Innovation Ideas Challenge 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Digital Research and Innovation Institute – Drii,PSU) เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวด Ideas & Solutions สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ส่งข้อเสนอไอเดียและวิธีการแก้ปัญหา (Ideas&Solutions) เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ ม.อ. ความยาว 3-5 หน้า ขนาด A4 เงินสนับสนุนและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ส่งข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สนใจคลิกเลย รายละเอียดโครงการ หรือ สแกน QR Code จากในโปสเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-287395 หรือ https://www.facebook.com/drii.psu/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9470 Mon, 09 Mar 2020 11:51:01 +0700 เริ่มแล้ว! ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 สทป. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ มุ่งสร้างนักวิทย์ฯ จรวดรุ่นใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะความรู้ด้านจรวด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ด้านจรวดได้เผยแพร่สู่สังคมให้เป็นประโยชน์และเกิดการพัฒนากว้างขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2563 แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9467 Fri, 06 Mar 2020 18:26:09 +0700 ยกเลิกการจัดกิจกรรม โครงการ Mini Junior Tech Inventors ตามประกาศ การจัดกิจกรรม โครงการ Mini Junior Tech Inventors รุ่นที่ 6 ตอน " Microbit learn to Code" ระหว่าง 7-9 เมษายน 2563 (3 วัน) ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 (อาคาร LRC2มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้น ทางผู้จัดขอแจ้งยกเลิกการจัดกรรม สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับผู้ปกครองมีความกังวลในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเรื่องการเดินทาง และอื่น ๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกที่จะจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9463 Fri, 06 Mar 2020 11:54:42 +0700 ยกเลิกโครงการ Computer Kids Camp เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะผู้จัดโครงการ Computer Kids Camp รุ่นที่ 1/63 จึงยกเลิกการจัดที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 โทรภายใน 2106, 2109 และ 2115 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9462 Fri, 06 Mar 2020 11:44:17 +0700 ยกเลิกการจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563 ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร นักกีฬา และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นั้น เนื่องจาก ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมของนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการร่วมกันควบคุมสถานการณ์และ เพื่อสวัสดิภาพข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9459 Wed, 04 Mar 2020 18:52:41 +0700 เปิดรับสมัครน้อง ๆ ร่วมโครงการ Mini Junior Tech Inventors สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ร่วมโครงการ Mini Junior Tech Inventors รุ่นที่ 6 ตอน " Microbit learn to Code" ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 (อาคาร LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำไมต้อง Micro: bit ? บอร์ด Micro: bit สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐิ์และของเล่นต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจการเขียนโค้ดมากขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเชิงตรรกะ และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโปรแกรมได้ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9442 Wed, 26 Feb 2020 13:46:37 +0700 เปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โดยการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9423 Tue, 18 Feb 2020 14:10:31 +0700 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมศักยภาพทางด้านวิชาการของวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3 rd PSU Network on Surat Thai Campus)” เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9419 Tue, 18 Feb 2020 13:10:47 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ได้ลำดับที่ 22 ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES”เมื่อวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 22 จากจำนวน 111 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นกีฬาบริดจ์ นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7เหรียญทองแดงและจากการจัดอันดับสถาบันที่ได้รับเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ลำดับที่ 22 จากสถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 111 สถาบัน โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9401 Thu, 30 Jan 2020 16:51:14 +0700 ขอเชิญร่วมงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” PSU Day of Pride 2020 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กิจกรรมภายในงาน ฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ร่วมเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการของผู้ได้รับรางวัลภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9393 Wed, 29 Jan 2020 16:20:45 +0700 ม. สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม Grow Global ส่งเสริมทักษะนักศึกษาและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ Grow Global ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ กล้าที่จะก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเอง สู่ความเป็น Global citizen ภายใต้ความเป็น Internationalization ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมตลอดปี 2563 กิจกรรม Grow Global: Kick-off Internationalization at home จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 -22 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม Chinese days จัดในวันที่ 20 และ 22 มกราคม 256... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9391 Tue, 28 Jan 2020 16:51:06 +0700