ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 20 May 2019 00:23:54 +0700 ม.อ.ทำวิจัยสร้างสรรค์ชุมชนเสริมสุขภาวะผู้รับผลกระทบชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ โดยได้ศึกษาวิจัยในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยชายแดนใต้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9031 Thu, 16 May 2019 13:51:27 +0700 ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกสถาบัน เข้าฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 60 ปี "Disruptive Technology and the Calling of Humanities and Social Sciences" Keynote Speaker: Prof. Steve McCarty, Kansai University "Digitalized and Globalized World of Opportunities and Risks" Keynote Speaker: Lieutenant General Dato' Hj Abdul Halim bin Hj Jalal ชมนิทรรศการ เล่าเรื่องผ่านผ้า : วิถีชีวิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9010 Thu, 25 Apr 2019 16:02:08 +0700 ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอายุ 8 – 12 ปี (อบรม 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอายุ 8 – 12 ปี อบรมวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 มี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. หลักสูตร Play & Learn กับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น * หลักสูตรสำหรับน้องๆ อายุ 8 – 12 ปี ไม่มีหรือไม่ค่อยมีพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน น้องๆ จะได้เรียนรู้การเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ และเปิด-ปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี เรียนรู้การพิมพ์ข้อความ โดยใช้ Notepad เรียนรู้การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด การวาดภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมพื้นฐาน การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องอย่างถูกวิธี และ การใช้ Microsoft W... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8976 Thu, 28 Mar 2019 10:40:49 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ทำฟันฟรีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม การให้บริการมี ดังนี้ ผู้ใหญ่ ให้บริการตรวจรักษา อุดฟัน 180 ราย ขูดหินน้ำลาย 350 ราย ถอนฟันไม่จำกัดจำนวน ผ่าฟันคุด 60 ราย ทันตกรรมสำหรับเด็ก 150 ราย ผู้มารับบริการ : ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีผ่าฟันคุดผู้ป่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8972 Thu, 28 Mar 2019 10:07:21 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน คณะที่เปิดสอน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8966 Mon, 18 Mar 2019 15:04:38 +0700 ขอเชิญประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ขอเชิญ เยาวชน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ประเภทของผลงาน คลิปวีดีโอสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที สารคดีไม่จำกัดความยาว ** โดยให้จัดทำเป็นภาษาของตนเองและใส่คำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชน นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะจัดทำคนเดียวหรือเป็นทีมก็ได้ แต่จะส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 26 เมษายน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8950 Thu, 07 Mar 2019 16:14:25 +0700 ขอเชิญชมนิทรรศการ " The Touch of Nature " By Yeon Soon Choi *เข้าชมฟรี** ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ " The Touch of Nature " By Yeon Soon Choi พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-289680-3 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8948 Thu, 07 Mar 2019 15:49:26 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโนรา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วม "พิธีไหว้ครูโนรา" เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวใต้ วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ** พิธีผูกผ้า - ตัดจุก / ไหว้ครูโนรา / ชมการแสดงโนรา ** วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๗.๐๐ น. พิธีเบิกโรง ๑๘.๐๐ น. พิธีชุมนุมครู กราบครู โดยโนราจำเริญ ศ. พนมศิลป์ ๒๐.๐๐น. พบกับการแสดง - โนราหนูแขม ประดิษฐ์ศิลป์ จังหวัดกระบี่ - โนราหนูอาบ เจริญศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๖.๐๐ น. พิธีชุมนุมครู กาดครู ๐๙.๐๐ น. โนราใหญ่แต่งพอก รำหน้าพอก - พิธีสอดเคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8945 Thu, 07 Mar 2019 15:24:24 +0700 เชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภาคเช้า ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ภาคบ่าย ร่วมเชิดชู ผู้มีผลงานด้านวิชาการ สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย คิดค้นผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมฟังทอล์คโชว์ จาก อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคุณค่าส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8934 Thu, 21 Feb 2019 14:48:54 +0700 ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ช่วง Summer : Graphic Kids Camp ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ ที่มีอายุ 8 – 12 ปี เข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ช่วง Summer : Graphic Kids Camp (Graphic Animation with PowerPoint) วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ * เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การออกแบบกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint * หาความรู้นอกห้องเรียนด้วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. * กิจกรรมพ่อครัว – แม่ครัวตัวน้อย * กิจกรรม DIY * ฝึกการกล้าแสดงออก * อาหารว่าง 2มื้อ/วัน ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8932 Thu, 21 Feb 2019 14:19:39 +0700 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครแล้ว ”การวาดภาพการ์ตูน” สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ || https://www.nhm.psu.ac.th/2019/01/15/cartoon-drawing-th/?fbclid=IwAR2fpOUbAe7_E4x1PDto6y7eGyNFT-JDLM20tqcLI-d2HFHOMdHffAjgI-o อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8924 Thu, 07 Feb 2019 15:45:59 +0700 เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุมอ่าวไทย. อาคารบริการวิชาการกลางและเรียนรวม(ตึกตัวยู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี วิทยากร โดยท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ เหมาะกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 150 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8923 Thu, 07 Feb 2019 15:31:58 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562” สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562” ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ. (เลย ร.ร. ม.อ.วิทยานุสรณ์ 80 ม.) กำหนดการ เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน และกิจกรรม “เปิดวงสนทนาชีวิต” เวลา 17.00 – 18.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เวลา 18.00 – 19.00 น. ฟังบรรยายธรรม หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไรให้ “สุข” ใจและได้ “ดี” โดย พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ วัดนิคมประทีป จ.ตรัง และถาม-ตอบ เวลา 19.00 - 20.00 น. พิธีเวียนเทียน/เสร็จพิธี หมายเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8914 Fri, 01 Feb 2019 15:56:34 +0700 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟเรียนจีนให้ลุกโชน" วันศุกรที่ 1 ก.พ. 62 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟเรียนจีนให้ลุกโชน" วิทยากร โดย คุณกอล์ฟ รายการ เทยเที่ยวไทย วันศุกรที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เพียง 70 ท่านเท่านั้น (ฟรี) สมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร.074-286658/099-4846289 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8906 Fri, 25 Jan 2019 14:15:55 +0700 วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 7 เมษายน 2562 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเดิน-วิ่ง การกุศล “วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 ผศ.เอมอร แซ่จิว ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจผ่านการประสาน งานตัวแทนศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ มีความต้องการใช้เครื่องดูดเสมหะจำนวนมาก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงที่ไม่สามารถไอออกเองได้ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีเครื่องดูดเสมหะไม่เพียงพอให้ยืมไปใช้ที่บ้าน โดยในปี 2561 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8904 Fri, 25 Jan 2019 14:08:55 +0700