รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์( 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click