ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก