ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมระบบเชื่อมโยงการสั่งการสูบน้ำ จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 19 กันยายน พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมระบบเชื่อมโยงการสั่งการสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด CLICK