ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ Phase Protection เพื่อป้องกันไฟตก/ไฟกระชาก สำหรับระบบควบคุมแสงสว่างไฟถนนทั่ววิทยาเขต จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 19 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ Phase Protection เพื่อป้องกันไฟตก/ไฟกระชาก สำหรับระบบควบคุมแสงสว่างไฟถนนทั่ววิทยาเขต จำนวน 10 ชุด จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด CLICK