ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ( 27 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ

 ตามรายละเอียด คลิก