ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 22 กันยายน พ.ศ.2566)

   ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมปั๊มน้ำบ่อบาดาล  จำนวน 3 ชุด จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด CLICK