ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานขยายผนังสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 11 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานขยายผนังสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน จากเงินรายได้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก