ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแบบมีหลังคาบริเวณอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน( 6 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแบบมีหลังคาบริเวณอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน รายละเอียด คลิก