ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 3/2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)( 6 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 3/2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) โดยขอรับใบสมัครและยื่นความประสงค์เข้าคัดเลือกประกอบกิจการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก