รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา( 18 กันยายน พ.ศ.2566)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click