รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ( 15 กันยายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click