รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา( 13 กันยายน พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click