รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. 4 ตำแหน่ง (พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานรักษาความสะอาด/พนักงานสวนและสนาม/ช่่างเทคนิค)( 28 สิงหาคม พ.ศ.2566)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รคส. 4 ตำแหน่ง (พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานรักษาความสะอาด/พนักงานสวนและสนาม/ช่่างเทคนิค)  Click