รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ( สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก( 25 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ( สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก Click