รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (หญิง)( 23 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก (หญิง) Click