งานเปิดตัวหนังสือ "สุราษฎร์ธานี สิริพัสตรา"( 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 28 สิงหาคม 2566

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ ผศ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "สุราษฎร์ธานี สิริพัสตรา" ณ Surat Thani Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการเป็นอเนกอนันต์ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย โดยมี นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นางแบบกิตติมศักดิ์ที่ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไทยกว่า 100 ชุด และเข้าร่วมงานอีกกว่า 500 คน
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สามารถรับชมและดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่