พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดธรรมบูชา( 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 28 สิงหาคม 2566

งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี