ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก เดินทางมาถึงวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 6 กันยายน พ.ศ.2553)