ขอเชิญ นร. นศ. และผู้สนใจทั่วไป ประกวด Animation ชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่น 3 พันบาท ( 2 กันยายน พ.ศ.2553)