ร่วมซื้อเสื้อเพื่อสมทบทุนสรางพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาเขตสุราษฎรธานี( 19 สิงหาคม พ.ศ.2553)