พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓( 19 สิงหาคม พ.ศ.2553)