เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ( 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553)