อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 4 กรกฎาคม พ.ศ.2553)