คณะและวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

faculty of science and industrial technology

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

faculty of liberal arts and management sciences

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

faculty of innovative agriculture and fisheries

  • ข่าวเด่น
  • งานวิจัย / บริการวิชาการ
  • ข่าวอบรม/สัมนา
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ม.อ.เพื่อความยั่งยืน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Email Us

Call Us

077-278-801