รายละเอียด
ม.อ.ปัตตานี ได้รับการยกย่อง เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565