รายละเอียด
สงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2024