รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 4