รายละเอียดเปิดการสัมมนาพหุภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี”บพท. และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  เปิดเวทีสัมมนาพหุภาคีแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี”  และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสถาบันการศึกษาในพื้นที่