รายละเอียดกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani เปิดศูนย์ SDG’s Local Implementation Learning Center (LILC) ณ อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม          กลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Pattani เปิดศูนย์ SDG’s Local Implementation Learning Center  (LILC) ณ อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม