รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร