รายละเอียดข่าว


ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1 สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ