รายละเอียดข่าว


ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร