รายละเอียดข่าว


ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    รายละเอียดตามเอกสาร