รายละเอียดข่าว


กำหนดรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน บัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564
  ตามที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จองชุดครุยและเสื้อราชปะแตนกับร้านอมเรศ ไปแล้วนั้น 
  ร้านอมเรศได้กำหนดวันรับชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ 


  ปริญญาตรี 
  รับชุด ณ หอพัก 5 วิทยาเขตปัตตานี ดังนี้
  - วันที่ 5  - 7 พฤษภาคม 2566 
  รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น.
  รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00 - 17:00 น.
  - วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 12:00 น.

  ปริญญาโท 
  รับชุด ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์กีฬา ม.อ. ชั้น 1
  หลังสนามเทนนิส ใกล้ไปรษณีย์ไทย
  - วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

  สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย : บัตรอมเรศสีเขียว + เงินประกันรับชุด

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  Call Center : 081-682-6698
  Official Line : @amares