ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Professor จากสาธารณรัฐเช็กเยือน ม.อ. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof. Dr. David Herak รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Vice Dean for International Relations), Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences, (CZU) Prague ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีแผนร่วมมือจัด Summer School สำหรับนักศึกษา CZU ในปี 2023 โดยเฉพาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเจรจาความร่วมมือทางด้านอื่นๆ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์