ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.ม.อ. เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ฉลองความสำเร็จ 1 ปี รักษาผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
รพ.มอ. เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเครื่องแรกและเครื่องเดียวในภาคใต้ พร้อมฉลองความสำเร็จ ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ในวงการแพทย์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวและฉลองครบรอบ 1 ปี หุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Surgery) นวัตกรรมใหม่ในการรักษา ที่แรกและที่เดียวในภาคใต้" โดยมี รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการเสวนาหัวข้อ “หุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Surgery) ทางเลือกที่ดีและมิติใหม่ในการผ่าตัด” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมฟังคำบอกเล่าและความประทับใจของผู้ป่วยหลังรักษาด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ที่ให้ความสำคัญและนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เข้ามาใช้ในการ รักษาผู้ป่วย ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกของการเปิดใช้เครื่องจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 365 วัน ซึ่งทีมแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยไปแล้วถึง 190 ราย ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งฝึกฝนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับแพทย์ เฉพาะทางและเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย
    หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ ทางการแพทย์เรียกว่า Robotic Surgery เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทำได้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

    การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สามารถรองรับการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยได้หลายโรค ได้แก่ การผ่าตัดช่องท้อง การผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกราน เช่น การผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดทางเดินปัสสาวะต่อมลูกหมาก การผ่าตัดด้านนรีเวช การผ่าตัดผู้ป่วยโรคอ้วน รวมถึงการผ่าตัดอื่นๆ ที่พิจารณาโดยแพทย์